Aanbesteding afgerond: Provincie en Van Hattum en Blankevoort werken samen aanpak uit

(13 oktober 2021)

De renovatie en verlenging van de Koopvaardersschutsluis is aanbesteed en de provincie heeft dit bijzondere project gegund aan Van Hattum en Blankevoort. De provincie vroeg naar een samenwerkingspartner om het ontwerp verder uit te werken in een zogenoemd bouwteam. Dit jaar en komend jaar gaat het team samen met de gemeente Den Helder en betrokkenen op zoek naar de beste oplossing voor de renovatie en verlenging.

Op weg naar de beste oplossing 

In de bouwteamfase werken de provincie en Van Hattum en Blankevoort intensief samen om tot een definitief ontwerp voor de sluis te komen. In dat proces onderzoeken zij bovendien welke mogelijkheden er zijn voor een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis tijdens de renovatiewerkzaamheden. Onderdeel van het project is ook de omvaarroute, die via de Boerenverdrietsluis zal gaan. Alle onderzoeken van het bouwteam zijn er op gericht om de overlast voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken.

We verwachten in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over het ontwerpproces en hoe wij u daarbij betrekken.

Aanbesteding afgerond Provincie en Van Hattum en Blankevoort werken samen aanpak uit


 

Uitgelicht