Duikers inspecteren damwanden

(13 oktober 2021)

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Dit wordt met regelmaat gemonitord. In mei 2021 hebben duikers de damwanden opnieuw geïnspecteerd.

Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast. WaakSaam controleert de Koopvaardersschutsluis en monitort hoe hard de bacterie/corrosie de damwanden van de sluis aantast. Ze voeren metingen uit naar de dikte van de damwanden en repareren als dat nodig is. Daarnaast zijn er extra zogenoemde anodes geplaatst die volgens plan worden aangetast door de bacterie. Dit voorkomt een snelle afname van de aangepaste damwand.

De monitoring gaat via duikinspecties. De laatste waren in april/mei 2021 en hierbij zijn geen nieuwe schades of gaten geconstateerd of afwijkingen aangetroffen in vergelijking met andere jaren. Het definitieve rapport hierover verschijnt naar verwachting eind oktober 2021

Duikinspecties Koopvaardersschutsluis

Uitgelicht