Renovatie Koopvaardersschutsluis hard nodig

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis is hard nodig. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit onderzoek blijkt dat een bacterie de damwanden aantast, waardoor opnieuw gaten ontstaan. De staaldikte van de wanden loopt op dit moment verder terug. Dit wordt met regelmaat gemonitord.

Waaksaam voert in april en mei 2021 nieuwe inspecties en metingen uit om te onderzoeken hoe het is gesteld met de damwand. Zo kan beter worden ingeschat hoeveel tijd er is om de Boerenverdrietsluis en de omvaarroute gereed te hebben. De uitkomst en gevolgen van dit onderzoek zullen we zo snel mogelijk bekend maken.

Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Daarnaast is door het verlengen van de Koopvaardersschutsluis de sluis toekomstvast.

Foto van duikinspecties aan Koopvaardersschutsluis

 

Uitgelicht