Samen werken aan vlot, veilig en verantwoord omvaren

(13 oktober 2021)

Ondertussen vorderen de voorbereidingen voor de omvaarroute gestaag. De scheepvaart moet tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis immers veilig, vlot en verantwoord kunnen doorvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Voor de zomer testte Port of Den Helder met hulp van vrijwilligers een deel van de omvaarroute. Een leeg zandschip voer de flaneerkade af tot aan de Boerenverdrietsluis.

Videostill Testdag omvaarroute - renovatie Koopvaardersschutsluis
Bekijk de video 'Testdag omvaarroute - renovatie Koopvaardersschutsluis'

De proefvaart is onderdeel van de onderzoeken die nodig zijn voor het plan voor de omvaarroute, om zo het vaarverkeer van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom te kunnen garanderen. Port of Den Helder werkt hieraan in een projectteam met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere defensie, scheepvaart, bedrijfsleven en andere belanghebbenden.

Het regelen van het gebruik door kegelschepen van de omvaarroute is ook onderdeel van het uit te werken vaarwegmanagement door Port of Den Helder. Volgens de haalbaarheidsstudie is er geen extra risico en kan het varen van kegelschepen binnen de wet- en regelgeving. Verder worden de plekken waar ophoging door slib zou kunnen optreden tijdens de omvaarroute in de gaten gehouden. Alle opgedane onderzoeken en analyses zijn input voor het bouwteam. De effecten van de omvaarroute op het wegverkeer zijn nog niet in beeld gebracht. De voorbereiding hiervan vindt de komende maanden plaats. 

Uitgelicht