Tegengaan binnendringend zeewater

(13 oktober 2021)

De Koopvaardersschutsluis moet tijdens openingen voorkomen dat de zoutindringing richting het kanaal toeneemt. De aannemer wordt uitgedaagd om hier maatregelen tegen te nemen. Dit is nodig om de kwaliteit van de landbouwgrond te kunnen waarborgen.

Voor de landbouw in Noord-Holland Noord is zoetwater nodig om de gewassen te besproeien. Het Hoogheemraadschap ziet toe op de waterkwaliteit en heeft eisen gesteld aan sluizen. Zowel de Boerenverdrietsluis als de Koopvaarderschutsluis moet aan deze eisen voldoen.

Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de zoutindringing op te lossen. In de bouwteamfase wordt nader onderzocht hoe. De aannemer wordt in deze fase uitgedaagd om nieuwe technologieën en/of innovatieve ideeën toe te passen.

Tegengaan van binnendringend zout water


 

Uitgelicht