Over het project

De provincie wil graag van de omgeving horen hoe zij aankijkt tegen de verkeerssituatie op de kruisingen de kruisingen van de Kanaalweg (N248) met de Wadweg en de Waardpolderhoofdweg. Met ingenieursbureau Arcadis wordt onderzocht of, en zo ja, welke maatregelen mogelijk zijn en of deze technisch en/of financieel haalbaar zijn.

Aanleiding project

De kruising N248-Wadweg is onderdeel van een fietsroute waar veel scholieren gebruik van maken. Fietsers ervaren het oversteken van de N-weg als lastig vanwege de hoge snelheid van auto’s en de beperkte ruimte voor fietsers op het oversteek‘eiland’. In 2019 en 2020 vonden 2 dodelijke ongevallen op de kruising plaats waarbij een fietser betrokken was. Om automobilisten te attenderen op de oversteeklocatie heeft de provincie in december 2020 borden geplaatst en belijning aangebracht.

Ook de verkeersveiligheid van kruising N248-Waardpolderhoofdweg wordt onderzocht. Automobilisten die vanaf de Waardpolderhoofdweg de N248 op willen, hebben slechter zicht op het verkeer op de N-weg sinds de komst van nieuwbouw vlakbij het kruispunt.

Voor beide kruisingen geldt dat ze aan alle (veiligheids)richtlijnen voldoen die aan een dergelijke kruising worden gesteld. De provincie onderzoekt nu of en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie komt hiermee tegemoet aan de wens van inwoners in deze streek.

Aanpak project

De provincie wil graag van de omgeving horen hoe zij aankijkt tegen de verkeerssituatie op de kruisingen en deze lokale kennis gebruiken. Het project startte met een online bewonersbijeenkomst op donderdag 3 juni. Tijdens de bijeenkomst werden deelnemers geïnformeerd over de aanpak van het project. Lees meer in het verslag.

In het vervolg van het project worden de 2 kruisingen apart bekeken. Arcadis brengt samen met verkeerskundigen van de gemeenten en provincie de verkeerssituatie van beide kruisingen in beeld. Met een kleine groep omwonenden, experts, verkeerskundigen van de gemeente, politie en andere belanghebbenden worden de mogelijke oplossingen verkend en uitgewerkt. Tijdens de eerste bijeenkomsten op 16 juni spraken zij over de problemen en mogelijke oplossingen voor beide kruisingen. Lees meer in het verslag. Op 8 juli komen zij weer bij elkaar om dieper in te gaan op de maatregelen die de voorkeur heeft van de werkgroep.

De ideeën en aandachtspunten afkomstig uit de omgeving (de werkgroep) neemt Arcadis mee in het advies aan de provincie over korte én lange termijn maatregelen die de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. Na de zomer besluit de provincie of er maatregelen moeten worden genomen en welke technisch en/of financieel haalbaar zijn. Als besloten wordt maatregelen toe te passen, dan worden de maatregelen die de voorkeur hebben gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst (september 2021) en daarna verder uitgewerkt. Er wordt dan een schetsontwerp per kruising gemaakt en een rapport dat inzicht geeft in de kosten en de planning.

Uitgelicht