Verkenning Bosrandweg/Fokkerweg

De provincie is een integrale verkenning gestart om de toekomstige problematiek en oplossingsrichtingen voor de Bosrandweg (N231) en de Fokkerweg (N232) in beeld te brengen. Deze studie werkt aan een toekomstvisie voor 2030 tot 2040. Aan deze studie werken mee: de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer en Schiphol Real Estate.

Actueel

Partners

Logo's partners: gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Vervoerregio Amsterdam, Goudappel & Coffeng en Schiphol Real Estate en Tauw

Kaart

Studiegebied

Contact

Wij waarderen uw inhoudelijke inbreng. Deel met ons uw wensen en ideeën voor het gebied via dit meedenkformulier.

Als u vragen heeft over deze verkenningsstudie dan kunt u contact opnemen via bosrandwegfokkerweg@noord-holland.nl.

 

Uitgelicht