Werkbezoek statenleden 20 april 20-18

(23 mei 2018)

Leden van de Statencommissies van Zuid- en Noord-Holland hebben op 20 april een werkbezoek gebracht aan het gebied rondom Hillegom waar het voorlopig voorkeursalternatief voor de verbinding Duinpolderweg is geprojecteerd. De griffie van Zuid-Holland organiseerde het werkbezoek, dat bestond uit een rondrit en een ontmoeting met belangengroepen.

In september staat het besluit over het definitieve voorkeursalternatief op de agenda van Provinciale Staten van ZH en NH. Om tot een zorgvuldige afweging te komen wilden de staten het gebied en de mogelijke ligging van de weg nog eens met eigen ogen bekijken. De focus van het werkbezoek lag op het gebied tussen de N205 in de Haarlemmermeer en de N208 in Hillegom. In dit gebied bekeken de statenleden de ligging van het voorlopig Voorkeursalternatief, de ligging van de doorgetrokken Weerlaan (pakket NOG Beter 2.0) en die van de Hillegomse Zienswijze. Na afloop gingen zij in gesprek met belangengroepen uit het  studiegebied.

Uitgelicht