2.f Voorlopig voorkeursalternatief

In deze map vindt u in de 'Nota voorlopig voorkeursalternatief' een uitgebreide uitleg over het alternatief en hoe tot deze keuze is gekomen, inclusief het resultaat van de onderzoeken naar de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in de het gebied. Ook vindt u hier een toelichting op het besluit door Gedeputeerde Staten en andere bijbehorende stukken.

Uitgelicht