Over het project

De Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug worden vernieuwd. De Wilhelminasluis wordt vervangen door een schutsluis. De traditionele vorm met smalle toegang en brede kolk wordt vervangen door een meer efficiënte rechte vorm met een veilig hekwerk rondom.

Voordelen

De nieuwe vorm van de sluis biedt voordelen voor scheepvaart en wegverkeer. De sluis wordt langer, breder bij de sluishoofden en dieper. De huidige sluis heeft een lengte van 120 meter, een maximale doorvaartbreedte van 12 meter en is 3,2 meter diep. De nieuwe Wilhelminasluis wordt 156 meter bij 14 meter en 4,7 meter diep. Grote binnenvaartschepen van CEMT klasse Va (tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 4 meter) kunnen de sluis in de toekomst makkelijker passeren. Het schutproces verloopt door de moderne rechte vorm efficiënter. Hierdoor wordt de wachttijd voor wegverkeer korter. Bovendien kunnen de grootste schepen door de diepte van de nieuwe sluis voortaan vol beladen door de sluis.
De vernieuwing van de sluis gaat samen met het herinrichten van de openbare ruimte. De bedieningshuisjes verdwijnen omdat de sluis en de bruggen straks centraal worden bediend vanuit het havenkantoor. De openbare ruimte wordt veiliger en netter door nieuwe materialen en betere verlichting. De Oostkade krijgt één niveau en een toegankelijke wandelpromenade.

Groot schip door sluis

Schadeloket Wilhelminasluis

Bij de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis wordt zoveel mogelijk gedaan om schade en overlast voor bewoners en bedrijven te voorkomen. Ondanks alle maatregelen en uiterste zorgvuldigheid kan het zijn dat u overlast, nadeel of schade ondervindt van het project. In bepaalde gevallen kunt u dan aanspraak maken op een compensatie of een vergoeding van schade.

Vaart in de Zaan!

Het vernieuwen van de Wilhelminasluis is onderdeel van het programma Vaart in de Zaan! De Zaan is een belangrijke route voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. Om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen en de groei in transport zo goed mogelijk te faciliteren, is het programma Vaart in de Zaan in 1997 opgestart. Een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd. Zo zijn de Bernhardbrug en de Julianabrug vervangen, is de Zaan al een keer uitgebaggerd, zijn de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd.

Historie

Op de plek van de Wilhelminasluis lag vroeger een Dam. Deze Zaenderdam of Hogendam is vermoedelijk tussen 1250 en 1300 aangelegd in de monding van de Zaan. Daar ontstond een nederzetting die later Zaandam ging heten. De Wilhelminasluis werd gebouwd in opdracht van de gemeente Zaandam. Na oplevering in 1903 werd de sluis overgedragen aan het toenmalige Hoogheemraadschap. In de zestiger jaren werd de sluis gerenoveerd.

Historisch beeld van de Wilhelminasluis

Partners

Het besluit om de Wilhelminasluis te vernieuwen is op 15 november 2009 in de bestuursovereenkomst Wilhelminasluis vastgelegd door de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk. De provincie is sinds 2010 eigenaar van de Wilhelminasluis. De Beatrixbrug en Wilhelminabrug zijn eigendom van de gemeente Zaanstad maar vormen een onlosmakelijk onderdeel van het sluizencomplex. De provincie voert de regie over het project. Aannemer Heijmans is verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van het project.
 

Uitgelicht