Bereikbaarheid

Vóór de sloop van de bestaande Zaanbrug worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden.

Voordat de bestaande Zaanbrug wordt gesloopt, neemt de provincie diverse maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Tijdelijke brug

Personenauto’s, voetgangers en (brom-)fietsers kunnen tijdens de bouwperiode van de nieuwe Zaanbrug via een tijdelijke brug. Ook nood- en hulpdiensten kunnen deze tijdelijke brug gebruiken. Vrachtwagens mogen niet over de tijdelijke brug. Wanneer de tijdelijke brug wordt geplaatst en waar deze exact komt te liggen, wordt nu nog verder uitgezocht.

Scheepvaart

De provincie wil de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperken. Momenteel wordt samen met de aannemer bekeken hoe dit het beste gedaan kan worden. Hierbij wordt ook de scheepvaart betrokken. Op een aantal kritische momenten - zoals het inhijsen van de brugklep – wordt de vaarweg wel gestremd. Hierover wordt de scheepvaart natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Busvervoer

Het openbaar vervoer rijdt met kleinere bussen over de tijdelijke brug. De dienstregeling blijft waarschijnlijk ongewijzigd. Wel vervallen enkele haltes. Wanneer hierover meer bekend is, wordt dat op de pagina van de Zaanbrug gemeld.

Zaanbrug en Lassie
Zaanbrug en Lassie

Uitgelicht