Bereikbaarheid

Vóór de sloop van de bestaande Zaanbrug worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden.

Tijdelijke brug

Voor voetgangers en (brom-)fietsers is tijdens de bouwperiode van de nieuwe Zaanbrug een tijdelijke brug beschikbaar in de nabijheid van de huidige brug. Ook nood- en hulpdiensten kunnen hiervan gebruik maken. Autoverkeer wordt tijdens de bouwperiode omgeleid via de Prins Clausbrug, de N514 (Ned Benedictweg) en de N246.

Scheepvaart

De hinder voor de scheepvaart blijft beperkt. Schippers moeten rekening houden met kort oponthoud. Er zal op een aantal kritische momenten - zoals het inhijsen van de brugklep - sprake zijn van een stremming van de vaarweg. De provincie streeft ernaar de hinder zo veel mogelijk te beperken en zal schippers van de Zaan en de omgeving tijdig betrekken en informeren.

Busvervoer

Het openbaar vervoer rijdt via alternatieve routes en volgens een aangepaste dienstregeling. Vooraf en tijdens de bouw wordt gecontroleerd of de woonwijken, winkelgebieden, bedrijfsterreinen, station en andere voorzieningen voldoende bereikbaar zijn.

Zaanbrug en Lassie
Zaanbrug en Lassie