Bereikbaarheid

Voordat de bestaande Zaanbrug wordt gesloopt, neemt de aannemer diverse maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden.

Tijdelijke brug

Personenauto’s, voetgangers en (brom-)fietsers kunnen tijdens de bouwperiode van de nieuwe Zaanbrug via een tijdelijke brug oversteken. Ook nood- en hulpdiensten en bussen van het openbaar vervoer kunnen deze brug gebruiken. Vrachtwagens mogen hier niet overheen rijden. De tijdelijke brug wordt geplaatst tussen de Lassiestraat en de Zaanweg ter hoogte van de winkel Stelling Wonen.

Scheepvaart/recreatievaart

De provincie wil de hinder voor de scheepvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk beperken. Momenteel wordt samen met de aannemer bekeken hoe dit het beste gedaan kan worden. Hierbij worden ook de 'nautisch' belanghebbenden en de scheepvaart betrokken. Op een aantal kritische momenten - zoals het inhijsen van de brugklep – wordt de vaarweg wel gestremd. Hierover wordt de beroeps- en recreatievaart natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Zaanbrug en Lassie
Zaanbrug en Lassie

Uitgelicht