‘Mijn Zaanbrug’ - met Peter Tange, burgemeester Wormerland

(25 juli 2018)

Het moment van afscheid van de huidige Zaanbrug komt dichterbij. Onder de noemer ‘Mijn Zaanbrug’ laten we Zaankanters terugkijken. Burgemeester Peter Tange bijt het spits af. We zijn benieuwd wat de Zaanbrug voor hem betekent. Is het gewoon een brug waar hij gebruik van maakt als verkeersdeelnemer, of heeft hij een speciale herinnering aan de Zaanbrug die hij wil delen met de lezers?

peter

Komt u nou van over de brug?

“Mijn bijzondere persoonlijke ervaring met de Zaanbrug dateert uit 2000, net na mijn benoeming tot burgemeester. Als mooie traditie bracht ik een bos bloemen naar een mevrouw om haar te feliciteren met haar negentigste verjaardag. Ik ben geboren en getogen in Koog aan de Zaan en ken als Zaankanter de sentimenten die er van oudsher leven tussen de gemeente Wormerland en Zaanstad. Ik feliciteerde deze mevrouw en zij vroeg mij: ‘Komt u nou van over de brug?’. Ze dacht dat ik als nieuwe burgemeester moest regelen dat Wormer alsnog bij Zaanstad zou gaan horen.”

“Zaanstad is in 1974 gevormd. Ik was toen 22 jaar, politiek geïnteresseerd en woonde in Krommenie. Er was discussie welke gemeenten samengevoegd moesten worden. Uit Wormer kwamen protesten van groepen die meer binding voelden met Purmerend. Dat gold zeker voor de agrarische bedrijven. Wormerveer was vroeger vooral een dorp van kooplieden en schippers, terwijl in Wormer de veeteelt de boventoon voerde. Bij de samenvoeging van dorpen in 1974 bleek deze eeuwenlange natuurlijke binding een sterke troef. Uiteindelijk werden Krommenie, Assendelft, Wormerveer, Westzaan, Zaandijk en Koog aan de Zaan en Zaandam samengevoegd tot Zaanstad, zonder Wormer.”

vroeger

Houten dubbele bascule brug (1889), bron: gemeentearchief Zaanstad
 

molen

Molen De Beer, bron: gemeentearchief Zaanstad

 

Verhalen vertellen

“De nieuwe brug wordt prachtig en past mooi bij de bijzondere omgeving, waar elk pand zijn eigen geschiedenis vertelt. Niet alleen bouwkundig, maar ook het verhaal van de industriële ontwikkeling, van de molens, de pakhuizen, tot de dag van vandaag. De Zaanbrug is een tastbaar object waar je die verhalen aan kunt ophangen. Het applaus uit de zaal toen het ontwerp werd getoond in de Stoomhal, geeft aan dat er draagvlak voor is. Dat is belangrijk, want je legt de brug wel weer voor 100 jaar neer.”

Optimaliseren van verkeersmaatregelen

“Een punt van zorg is hoe het verkeer moet rijden tijdens de bouwperiode. Er zijn veel bewoners die in de gemeente werken of daarbuiten en gebruik maken van de Zaanbrug. Zij moeten in de spits een goed alternatief hebben. De Zaanstreek heeft z’n beperkingen door de wijze waarop het gebied is ontwikkeld. We hebben niet veel verbindingswegen en de ontsluitingswegen zijn smal, waardoor ze niet veel verkeer kunnen hebben. Als op een belangrijke verkeersader iets gebeurt, leidt dit al snel tot filevorming en ook tot een economische schadepost. Er is al veel energie gestopt in het optimaliseren van de tijdelijke verkeersmaatregelen. Daarnaast hoop ik dat de periode met omleidingen zo kort mogelijk kan worden gehouden.”

Aan wie geeft u het stokje van ‘Mijn Zaanbrug’ door? “Ik geef graag symbolisch het stokje van ‘Mijn Zaanbrug’ door aan Jan Hamming, burgemeester van de gemeente Zaanstad. Ik ben benieuwd of ook hij een speciale herinnering heeft aan de Zaanbrug.”

Wilt u ook een speciale herinnering aan de Zaanbrug delen met de lezers? U kunt uw bijdrage sturen naar vaartindezaan@noord-holland.nl

 

 

Uitgelicht