Ontwerp brug ongewijzigd

(25 juli 2018)

Aan het ontwerp van de nieuwe Zaanbrug van architect Joris Smits is niets veranderd. Het ontwerp kon tijdens de presentatie in de Stoomhal in het voorjaar van 2015 rekenen op brede steun vanuit de omgeving.

De huidige brug wordt vervangen door een traditionele Hollandse ophaalbrug. Aan beide kanten komen vrij liggende fietspaden en voetpaden. Deze lopen buiten de hameistijlen (staanders van de brug), waardoor het brugdek slank kan worden gehouden. De brug steunt op een beperkt aantal pijlers. Hierdoor, door het ranke ontwerp en het verdwijnen van het bedieningshuis, ontstaat voor de scheepvaart een beter overzicht.

De combinatie van grote, onbeladen schepen en wind leidt in de huidige situatie tot risico’s op aanvaringen. De schepen passeren de Zaanbrug daarom traag en dat resulteert regelmatig in lange wachttijden voor het wegverkeer. Door vergroting van de doorvaartbreedte van 12 naar 16,5 meter blijft voor het scheepvaartverkeer een veilige doorvaart in de toekomst gegarandeerd. Doordat de doorvaarthoogte van de brug met een halve meter wordt verhoogd, zal de brug iets minder vaak geopend hoeven worden.

ontwerp brug

Uitgelicht