Start vernieuwen Zaanbrug dichterbij

(25 juli 2018)

De gemeenten Zaanstad en Wormerland en de provincie Noord-Holland hebben een akkoord bereikt over de aanpak en financiering van de vernieuwing van de Zaanbrug. Dit betekent dat de aanbestedingsprocedure start. Naar verwachting kiezen de overheden begin 2019 een aannemer. Partijen houden rekening met start van de uitvoering eind 2019, zodat verkeersdeelnemers begin 2021 de nieuwe Zaanbrug kunnen gebruiken.

De afspraken tussen de gemeenten Zaanstad en Wormerland en de provincie Noord-Holland zijn in 2010 gemaakt en vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Sindsdien zijn de plannen voor de Zaanbrug en de tijdelijke verkeersmaatregelen uitgewerkt. Dat leidde tot een hogere kostenraming, waardoor de afspraken moesten worden herzien. De hogere kosten hebben te maken met de bouwkosten, de tijdelijke brugverbinding, de verkeersmaatregelen, veranderde marktomstandigheden en de langere voorbereidingstijd.

Ontwerp

Het ontwerp van de nieuwe Zaanbrug (doorarchitect Joris Smits) is niet gewijzigd. Het betreft een traditionele Hollandse ophaalbrug met eigentijdse vormgeving. Dit ontwerp kon tijdens de presentatie in de Stoomhal in het voorjaar van 2015 rekenen op brede steun vanuit de omgeving.

start

Planning

De komende periode werken provincie en gemeenten verder aan de aanbesteding van de nieuwe brug en voorbereiding van de verkeersmaatregelen. De definitieve planning komt na gunning van de opdracht beschikbaar en is mede afhankelijk van de voortgang van andere projecten in de regio. Partijen houden rekening met start van de daadwerkelijke uitvoering eind 2019, zodat de nieuwe Zaanbrug begin 2021 in gebruik kan worden genomen.

Uitgelicht