Scheepvaart

De provincie wil de hinder voor de scheepvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk beperken. Met de aannemer en de gemeente kijken wij continue wat wel en niet mogelijk is. Hierbij worden ook de 'nautisch' belanghebbenden en de scheepvaart betrokken.

Helaas kunnen we niet voorkomen dat schepen soms wat langer moeten wachten of om moeten varen. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens een aantal kritische momenten, zoals het inhijsen van de brugklep. De Zaan wordt dan gestremd. Kijk voor de stremmingsdata op deze website of op www.vaarweginformatie.nl.

Tijdelijke brug 

Om het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen, is er vanaf eind juli 2022 op zo’n 200 meter afstand van de Zaanbrug een tijdelijke brug. Deze komt te liggen ter hoogte van de Lassiestraat in de gemeente Wormerland. De tijdelijke brug is beweegbaar en kan dus open om de scheepvaart door te laten. Omdat deze brug een doorvaarthoogte heeft van 1,20 meter, kan een groot deel van de vaartuigen niet meer onder de tijdelijke brug door varen. De tijdelijke brug kan daarnaast minder snel openen en sluiten waardoor de wachttijden langer kunnen zijn.

De tijdelijke brug wordt lokaal bediend. De gemeente Zaanstad maakt in mei of juni 2022 een bedienbesluit waarin de bedientijden worden weergegeven.   

Stremmingen

Rondom de zomer 2022 zijn er een aantal stremmingsdagen, waarbij de Zaanbrug en/of de tijdelijke brug niet bediend kunnen worden vanwege werkzaamheden. Het gaat om de volgende data:

  • Zaterdag 18 juni (gehele dag): stremming Zaan ter hoogte van de tijdelijke brug vanwege het plaatsen van de zinker (kabelgoot) in het water.
  • Zaterdag 25 juni (gehele dag): stremming Zaan ter hoogte van de tijdelijke brug vanwege het inhijsen van het brugdek van de tijdelijke brug
  • Zondag 26 juni (gehele dag): stremming Zaan ter hoogte van de tijdelijke brug vanwege het inhijsen van het brugdek van de tijdelijke brug
  • Zaterdag 2 juli (reservedag): indien het werk op 26 juni niet kan worden afgerond, wordt doorgewerkt op 2 juli, met stremming Zaan tot gevolg
  • Zondag 3 juli (reservedag): indien het werk op 26 juni en 2 juli niet kan worden afgerond, wordt doorgewerkt op 3 juli, met stremming Zaan tot gevolg
  • Zaterdag 3 september (gehele dag): stremming Zaan ter hoogte van de Zaanbrug vanwege het uithijsen van het brugdek Zaanbrug
  • Zondag 4 september (gehele dag): stremming Zaan ter hoogte van de Zaanbrug vanwege het uithijsen van het brugdek Zaanbrug
  • Zaterdag 10 september (reservedag): indien het werk op 4 juli niet kan worden afgerond, wordt doorgewerkt op 10 september, met stremming Zaan tot gevolg
  • Zondag 11 september (reservedag): indien het werk op 10 september niet kan worden afgerond, wordt doorgewerkt op 11 september, met stremming Zaan tot gevolg.

Vaaradvies

Door de werkzaamheden en de beperkingen van de tijdelijke brug over de Zaan, kan er vanaf juni 2022 oponthoud zijn op de vaarroute. Vanwege de verwachte hinder wordt recreatievaart geadviseerd de Zaan te vermijden en om te varen. Tijdens stremmingsdagen en -weekenden geldt de omvaarroute via de Nauernasche Vaart of via Purmerend.

varenzaanbrug
Adviesroute recreatieve vaart tijdens werkzaamheden Zaanbrug en beroepsvaart tijdens stremmingsweekenden.

Vanaf maart 2022 is er ook een bouwapp met informatie over bouwwerkzaamheden aan de Zaanbrug en eventuele stremmingen. Voor meer informatie kijk ook op www.vaarweginformatie.nl.

Werkzaamheden Zaanbrug

De werkzaamheden aan de Zaanbrug worden uitgevoerd tussen maart 2022 en eind 2023. De werkzaamheden starten in maart met de aanleg van de tijdelijke brug. Eind juli 2022 wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen. Deze brug blijft in gebruikt tot kort nadat de nieuwe Zaanbrug is opengesteld. De nieuwe Zaanbrug is hoger en heeft een bredere doorvaart. Voor de scheepvaart wordt de doorvaarthoogte ten opzichte van de huidige situatie (2,35 meter) verruimd naar circa 2,90 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt vergroot van 12 naar 16,5 meter.

Uitgelicht