Scheepvaart

De provincie wil de hinder voor de scheepvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk beperken. Met de aannemer en de gemeente kijken wij continu wat wel en niet mogelijk is. Hierbij worden ook de 'nautisch' belanghebbenden en de scheepvaart betrokken.

Helaas kan de provincie niet voorkomen dat schepen soms wat langer moeten wachten of om moeten varen. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens een aantal kritische momenten, zoals het inhijsen van de brugklep. De Zaan wordt dan gestremd. Kijk voor de stremmingsdata op deze website of op www.vaarweginformatie.nl.

Tijdelijke brug

Om het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen, is er vanaf eind juli 2022 op zo’n 200 meter afstand van de Zaanbrug een tijdelijke brug. De tijdelijke brug is beweegbaar en kan dus open om de scheepvaart door te laten. Omdat deze brug een doorvaarthoogte heeft van 1,20 meter, kan een groot deel van de vaartuigen niet meer onder de tijdelijke brug door varen. De tijdelijke brug kan daarnaast minder snel openen en sluiten waardoor de wachttijden langer kunnen zijn. Scheepvaart moet dus rekening houden met beperkte doorvaart op de Zaan ter hoogte van Wormerveer/Wormer.

Bedientijden tijdelijke brug

  • Werkdagen: tussen 6.00 en 22.00 uur. De tijdelijke brug kan om technische redenen ongeveer eens per halfuur voor de scheepvaart worden geopend. 
  • Werkdagen: Tijdens spitsuren (7.30 en 8.30 uur) wordt de brug in principe niet bediend. Schepen kunnen dan wachten op daarvoor speciaal gemaakte wachtplaatsen. Indien er tijdens spitstijden vrijwel geen autoverkeer is, maar wel scheepvaartverkeer, dan kan de brug wel bediend worden. 
  • Weekend: Op zaterdag tussen 7.00 en 17.00 uur en op zon- en feestdagen wordt de brug bediend tussen 9.00 en 12.00 uur (Eerste en Tweede Kerstdag is er geen bediening). De tijdelijke brug wordt op aanbod bediend.

Vaaradvies

Vanwege het mogelijk oponthoud op de Zaan door de tijdelijke brug kunnen schepen hoger dan 1,10 meter ook kiezen voor een alternatieve vaarroute via het Noordhollandsch Kanaal. 

Door de werkzaamheden en de beperkingen van de tijdelijke brug over de Zaan, kan er vanaf juni 2022 oponthoud zijn op de vaarroute. Vanwege de verwachte hinder wordt recreatievaart geadviseerd de Zaan te vermijden en om te varen. Tijdens stremmingsdagen en -weekenden geldt de omvaarroute normaliter via de Nauernasche Vaart of via Purmerend. Vanwege een defect aan de Brug Krommenie over de Nauernasche Vaart, wordt de Brug Krommenie niet bediend vanaf 25 oktober 2022. Schepen tot een hoogte van 2,70 meter kunnen onder de Brug Krommenie doorvaren. Overig scheepvaart moet omvaren via Purmerend of via het IJsselmeer.

Informatie in app

Vanaf maart 2022 is er ook een bouwapp met informatie over bouwwerkzaamheden aan de Zaanbrug en eventuele stremmingen. Voor meer informatie kijk ook op www.vaarweginformatie.nl.

Werkzaamheden Zaanbrug

De werkzaamheden aan de Zaanbrug worden uitgevoerd tussen maart 2022 en eind 2023. De werkzaamheden starten in maart met de aanleg van de tijdelijke brug. Eind juli 2022 wordt de tijdelijke brug in gebruik genomen. Deze brug blijft in gebruikt tot kort nadat de nieuwe Zaanbrug is opengesteld. De nieuwe Zaanbrug is hoger en heeft een bredere doorvaart. Voor de scheepvaart wordt de doorvaarthoogte ten opzichte van de huidige situatie (2,35 meter) verruimd naar circa 2,90 meter, zodat de brug minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte wordt vergroot van 12 naar 16,5 meter.

Uitgelicht