N241 Herinrichting A.C. de Graafweg

De provincie Noord-Holland werkt aan plannen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A.C. de Graafweg (N241), van Wognum tot het Verlaat, te verbeteren.

Over het project

Voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, start de provincie met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).
Met de herinrichting wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd. 
 
In een Provinciaal Inpassingsplan worden via diverse onderzoeken de ruimtelijke bestemmingen rond de N241 vastgelegd. In de PIP-procedure worden ook de milieueffecten van de maatregelen aan de N241 onder de loep genomen. Uitgangspunt van het Provinciaal Inpassingsplan is de ontwerpvariant verbreding, die in 2015 in samenspraak met omgeving en gemeente is gekozen.
 
De werkzaamheden aan de N241 vinden naar verwachting rond 2020 plaats. In de tussenliggende periode onderneemt de provincie stappen om te komen tot een vastgesteld inpassingsplan. Voorafgaand aan die vaststelling vindt zorgvuldige afstemming met de omgeving en overige belanghebbenden plaats.

Algemeen

De provincie is in 2015 gestart met de trajectstudie van de A.C. de Graafweg (N241). Het doel is het verbeteren van de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. In samenspraak met bewoners, bedrijven en gemeenten zijn diverse ontwerpvarianten onder de loep genomen. Hieruit kwam een duidelijke voorkeur voor het verbreden van de weg naar voren. De provincie bekijkt momenteel wat de mogelijkheden zijn. De nadere uitwerking van de plannen staat gepland voor de zomer van 2017. 

Planning

De werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg staan pas over enkele jaren gepland. Wel doet de provincie vanaf nu al voorbereidend onderzoek, zoals studies naar flora en fauna, bodemonderzoek en de inventarisatie van kabels en leidingen. Dit voorbereidend onderzoek veroorzaakt geen overlast voor de omgeving of weggebruikers. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief N241 Herinrichting A.C. de Graafweg

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief van het project N241 Herinrichting A.C. de Graafweg.