Intelligente transportsystemen

NH_icoon_intelligent_transport_notext
Intelligente transportsystemen (ITS) is een verzamelbegrip voor de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in voertuigen en infrastructuur om het verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en milieuvriendelijker te maken (SWOV, 2022).

Intelligente transportsystemen richten zich op 2 submaatregelen: 

  1. Eco traffic management & control richt zich op het integraal aansturen van voertuig-infrastructuurcommunicatie met 3 hoofddoelen: 
    • route optimalisatie;
    • optimaliseren van het gedrag van de bestuurder(s) en; 
    • optimaliseren van de diverse (infra)netwerken. 
  2. Traffic signal priority biedt de mogelijkheid voor verkeerregelinstallaties (VRI’s) om specifieke voertuigen voorrang te verlenen bij overgangen (denk hierbij aan hulpverlening, ov en/of zwaar vrachtvervoer).

Deze maatregel draagt potentieel 69 – 159 kiloton (6 % van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 

Meer informatie  

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering

Specifiek voor deze maatregel zijn de volgende regionale regelingen kansrijk:

  • CEF Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)
  • Regelingen die innovatieve maatregelen bevorderen

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.