Lokale beprijzing

Icoon lokale beprijzing
Gemeenten kunnen voor een afgebakend gebied een bepaalde vergoeding vragen aan automobilisten om het gebied binnen te komen. Dit is een regionale vorm van ‘betalen naar gebruik’. Automobilisten betalen dan een cordon-, congestie- of een verblijfsheffing wanneer ze een bepaald afgebakend gebied inrijden. Dit genereert inkomsten voor die regio en stimuleert het reizen met deelauto's, de fiets, ov en/of reizen op andere tijden.

Deze maatregel draagt potentieel 100 – 240 kiloton (9 % van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland.

Meer informatie  

  • Verdieping beprijzing van het wegverkeer door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering

Specifiek voor deze maatregel is niet direct een regionale regeling kansrijk, het gaat meer om een beleidsmatige ingreep. 

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.