Snelheidsverlaging

Icoon snelheidsverlaging
Langzamer rijden is beter voor het klimaat. De provincie of gemeente kan door de maximum snelheid te verlagen van 100 km per uur naar 80 km per uur bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Deze maatregel draagt potentieel 59 – 235 kiloton (8 % van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 

Meer informatie

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering

Specifiek voor deze maatregel is niet direct een regionale regeling kansrijk, het gaat meer om een beleidsmatige ingreep. In veel situaties is het echter gewenst om de inrichting van de weg aan te passen, zodat het wegbeeld overeenkomt met de geldende snelheid(-sverlaging). Voor de aanpassing aan infrastructuur zijn subsidies beschikbaar.

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.