Werkgeversaanpak

Icoon Werkgeversaanpak
Een werkgeversaanpak behelst het samenbrengen en inspireren van werkgevers in een bepaald gebied. Hierbij gaat het om: 

 • het ondersteunen en stimuleren van werkgevers om hun mobiliteitsbeleid te veranderen; 
 • werkgevers inzetten om deelnemers te werven voor stimuleringsmaatregelen; 
 • werkgevers met elkaar en de overheid verbinden om van elkaar te leren en beter samen te gaan werken. 

Deze maatregel draagt potentieel 70 – 290 kiloton (9% van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 
 
Op kosten van de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam kan stichting Breikers kosteloos en resultaatgericht advies geven en werkgevers helpen in de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit. Breikers is er voor iedereen die zich binnen een organisatie bezighoudt met zakelijke mobiliteit, zoals directie, HR Managers, Facilitair Managers. Momenteel doen er bijna 300 werkgevers al mee.  
 
Met advies op maat van de Breikers-adviseurs haalt een werkgever de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit & logistiek. 

 • Thuiswerken 
 • Kostenbesparing 
 • Leasebeleid 
 • Parkeerbeleid 
 • Wet- & regelgeving 
 • Elektrisch rijden 
 • Fietsstimuleringsprogramma’s 
 • Verkleinen wagenpark 
 • Flexibel werken 
 • Betere bereikbaarheid 
 • Verhuizing 
 • Subsidies 
 • Mobiliteitsbudgetten 
 • Openbaar vervoer 
 • Btw-tarieven 
 • CO2-uitstoot 
 • Vitaliteit 
 • Gedragsverandering 
 • Logistiek 

Werkwijze Breikers

Breikers koppelt bedrijven aan andere soortgelijke bedrijven die ook bezig zijn of zijn geweest met het slimmer en duurzamer maken van hun mobiliteit. Waar lopen zij tegenaan en hoe lossen zij dat op? Welke handige tips hebben zij? 
 
Breikers werkt samen met de werkgever in 6 stappen toe naar concreet resultaat:  

 1. Kennismaking Bespreken van de mobiliteitssituatie en wensen.  
 2. Intake en 0-meting Vaststellen van team, motieven en actueel mobiliteitsprofiel.  
 3. Inspiratiesessie Verkennen passende oplossingen.
 4. Plan van aanpak Ontwikkelen van een toekomstbestendig plan van aanpak binnen de mogelijkheden van de organisatie.  
 5. Implementatie Breikers biedt ondersteuning waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan aanbieden fietsstimuleringsacties.  
 6. Evaluatie en follow-up 

Er is daarbij op alle vlakken ruimte voor maatwerk. Hiervoor zijn per organisatie gemiddeld 40 gratis Breikers adviesuren beschikbaar. 

Meer informatie  

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel.

Financiering

De bekostiging van stichting Breikers wordt in 2023 en 2024 gedaan door de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor heeft Breikers per werkgever 40 gratis adviesuren beschikbaar, wat gemiddeld meer dan voldoende moet zijn. 
 
Specifiek voor deze maatregel is, naast de activiteiten van Breikers, de volgende regionale regeling kansrijk:

 • Fiets van de zaak, werkkostenregeling en fietskilometervergoeding.

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.