Regionale luchthavens

In de provincie Noord-Holland liggen verschillende luchthavens. Naast de internationale luchthaven Schiphol Airport zijn dat Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport en de regionale luchthavens Hilversum en Texel. Daarnaast zijn er nog vliegvelden voor recreatief verkeer en luchtsporten en helihavens.

De provincie besluit over de gevolgen voor milieu en ruimte van de regionale (Hilversum en Texel) en kleinere luchthavens (waaronder helihavens, zweefvliegvelden en MLA-velden). Schiphol Airport en Maritiem Vliegkamp De Kooy vallen onder het bevoegd gezag van het Rijk.

Regionale luchthavens

Noord-Holland heeft 14 regionale burgerluchthavens: de vliegvelden Hilversum en Texel, enkele zweefvliegvelden, MLA (micro light aeroplanes)-vliegvelden en helihavens. De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens.

Gebruik van terreinen die niet als luchthaven zijn aangewezen

Op basis van een ontheffing is het mogelijk om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen op een terrein dat niet als luchthaven is aangewezen. Dit heet tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van zo’n terrein. Helikoptervluchten met maatschappelijke doeleinden, zoals vluchten van de traumahelikopter of inspectievluchten, zijn vrijgesteld van de plicht een TUG-ontheffing aan te vragen. Op de productenpagina van de TUG-ontheffing staat aan welke voorwaarden aanvragers moeten voldoen. Deze ontheffingen worden in opdracht van de provincie verleend door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Vragen of klachten

Voor algemene informatie over regionale luchthavens kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Voor de aanvraag van ontheffingen, luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor vragen of klachten over luchthaven Hilversum kunt u terecht bij het klachtennummer van het vliegveld: (035) 577 16 93

Voor vragen of klachten over luchthaven Texel kunt u een e-mail sturen naar info@texelairport.nl of bellen naar (0222) 31 12 67

U kunt uw klacht met betrekking tot regionale luchthavens of het gebruik van terreinen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) in de provincie ook melden bij de provincie ook melden via het vragenformulier.

Belangrijk als u een klacht indient

De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende klachten over luchtruimgebruik niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de luchtvaartpolitie.