Regionale luchthavens

In de provincie Noord-Holland liggen verschillende luchthavens. Naast de internationale luchthaven Schiphol Airport zijn dat Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport en de regionale luchthavens Hilversum en Texel. Daarnaast zijn er nog vliegvelden voor recreatief verkeer en luchtsporten en helihavens.

De provincie besluit over de gevolgen voor milieu en ruimte van de regionale (Hilversum en Texel) en kleinere luchthavens (waaronder helihavens, zweefvliegvelden en MLA-velden). Schiphol Airport en Maritiem Vliegkamp De Kooy vallen onder het bevoegd gezag van het Rijk.

Regionale luchthavens

Noord-Holland heeft 14 regionale burgerluchthavens: de vliegvelden Hilversum en Texel, enkele zweefvliegvelden, MLA (micro light aeroplanes)-vliegvelden en helihavens. De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens.

Gebruik van terreinen die niet als luchthaven zijn aangewezen

Op basis van een ontheffing is het mogelijk om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen op een terrein dat niet als luchthaven is aangewezen. Dit heet tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van zo’n terrein. Helikoptervluchten met maatschappelijke doeleinden, zoals vluchten van de traumahelikopter of inspectievluchten, zijn vrijgesteld van de plicht een TUG-ontheffing aan te vragen. Op de productenpagina van de TUG-ontheffing staat aan welke voorwaarden aanvragers moeten voldoen. Deze ontheffingen worden in opdracht van de provincie verleend door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Klachten

De provincie is bevoegd gezag voor de landzijdige kant van de luchthaven, het starten en landen op de betreffende luchthaven. Voor klachten over landzijdige aspecten kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Het Rijk is bevoegd gezag voor de luchtzijdige kant, het daadwerkelijke vliegen en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Het Rijk heeft dat belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Luchtvaartpolitie. Voor luchtzijdige aspecten kunt u contact opnemen met de Luchtvaartpolitie (088) 662 36 00. 

Vragen 

Voor algemene informatie over regionale luchthavens kunt u contact opnemen met PNHLuchtvaart@noord-holland.nl.

Voor de aanvraag van ontheffingen, luchthavenregelingen of luchthavenbesluiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor vragen of klachten over luchthaven Hilversum kunt u terecht bij het klachtennummer van het vliegveld: (035) 577 16 93

Voor vragen of klachten over luchthaven Texel kunt u een e-mail sturen naar info@texelairport.nl of bellen naar (0222) 31 12 67

Voor vragen of klachten over Schiphol kunt u terecht bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS)