Regionale luchthavens

In de provincie Noord-Holland liggen verschillende luchthavens. Naast de internationale luchthaven Schiphol Airport zijn dat Maritiem Vliegkamp De Kooy, Den Helder Airport en de regionale luchthavens Hilversum en Texel. Daarnaast zijn er nog vliegvelden voor recreatief verkeer en luchtsporten en helihavens.

De provincie besluit over de gevolgen voor milieu en ruimte van de regionale (Hilversum en Texel) en kleinere luchthavens (waaronder helihavens, zweefvliegvelden en MLA-velden). Schiphol Airport  en Maritiem Vliegkamp De Kooy vallen onder het bevoegd gezag van het Rijk.

Regionale luchthavens

Noord-Holland heeft 14 regionale burgerluchthavens: de vliegvelden Hilversum en Texel, enkele zweefvliegvelden, MLA (micro light aeroplanes)-vliegvelden en helihavens.

De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens. Voor meer informatie over de aanvraag van ontheffingen, regelingen of luchthavenbesluiten wat betreft de regionale burgerluchthavens kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over luchthaven Hilversum kunt u terecht bij het klachtennummer van het vliegveld: (035) 577 16 93

U kunt uw klacht ook melden bij de provincie Noord-Holland. U kunt hiervoor het digitale klachtenformulier gebruiken.

Belangrijk als u een klacht indient

De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende klachten over luchtruimgebruik niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de luchtvaartpolitie.