Verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid

Vergroten van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid zijn prioriteiten van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid. Het vormt de basis van alle plannen op het gebied van verkeer en vervoer in Noord-Holland.

Verkeersveiligheid

Gemeenten en hoogheemraadschappen die de veiligheid op de lokale wegen bewaken, komen in aanmerking voor de subsidie Kleine Infrastructuur. Elk jaar stelt de provincie subsidie beschikbaar voor kleine infrastructurele maatregelen die bijdragen aan de verkeersveiligheid in Noord-Holland. Daarnaast verleent de provincie subsidie (uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid)  aan verkeerseducatie projecten voor basisscholieren en middelbare scholieren.

Kijk op de provinciale viewer waar verkeerseducatie met provinciale subsidie heeft plaatsgevonden.

Meer informatie over het aanvragen van een subsidie Verkeer en Vervoer staat in het loket.

Ook tijdens wegwerkzaamheden staat veiligheid voor weggebruiker en wegwerker voorop. De provincie garandeert de veiligheid door extra verlichting, (rijdende) afzettingen en snelheidsbeperkingen. Daarnaast draagt de wegwerker zichtbaarheidkleding en werkt hij of zij volgens strikte veiligheidsinstructies.

Verkeersgegevens

De provincie beschikt over zeer gedetailleerde verkeersgegevens, bijvoorbeeld van verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden in Noord-Holland. 
Neem hiervoor contact op met het servicepunt:

Servicepunt Provincie Noord-Holland
Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)
E-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Doorstroming

Samen met andere wegbeheerders werkt de provincie met verkeersmanagement aan een goede doorstroming op de weg. Dit doet de provincie bijvoorbeeld door te zorgen door wegen uit te breiden. De provincie biedt ook actuele en betrouwbare reisinformatie, gebruikt  slimme technieken in de auto en langs de weg en stemt op tijd alle werkzaamheden op de weg en het water af.

Verkeerscentrale

In de verkeerscentrale in Hoofddorp verzamelt de provincie alle informatie over de situatie op de weg. Dankzij deze informatie kan de provincie snel reageren als er opstoppingen ontstaan. Bij een verstoring of ongeluk worden bijvoorbeeld verkeerslichten op afstand  bediend en worden weginspecteurs snel naar de juiste locatie gestuurd.  

Leefbaarheid

In projecten werkt de provincie ook aan leefbaarheid, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen die zorgen voor minder geluidsoverlast. De provincie let hierbij op wat wettelijk noodzakelijk is.

 

 

Uitgelicht

Verkeersgegevens

Verkeersgegevens 2017 (Let op: werkt alleen met Internet Explorer)

Geen Internet Explorer? Download het Verkeersgegevens 2017 zip-bestand (zip, 7,35 Mb). Pak het zip-bestand uit en open het bestand INTER(TRA)NETBESTAND_2017.xlsx.

Projecten doorstroming