Antwoord op veelgestelde vragen

In het voorjaar heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd om vaarweggebruikers bij te praten en over het vervolg te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid van centrale bediening. Hier staan de antwoorden op veelgestelde vragen.

Zijn de bedienaren toegerust voor hun nieuwe rol?
De bedienaren die gaan werken in de centrale krijgen ruim de tijd om de bruggen en sluizen te leren kennen. In een gedegen opleiding staat de specifieke, lokale kennis van de bruggen en sluizen centraal. In de opleiding worden realistische situaties nagebootst met behulp van 3D-techniek. Hierdoor wennen de bedienaren aan alle aspecten van de bediening, inclusief mogelijke calamiteiten. Iedere bedienaar krijgt jaarlijks een herhalingscursus om de lokale kennis van de bruggen en sluizen up-to-date te houden.

Heeft de provincie contact met andere veiligheidsregio’s?
Ja, de provincie heeft goede contacten met andere veiligheidsregio’s. Hier worden ook ervaringen uitgewisseld, zoals het onderzoek naar het ongeluk op de Den Uylbrug in Zaanstad. Deze gebruikt de provincie om van te leren en eventuele verbeteringen door te voeren. In de centrale komt een zogenaamde ‘rode telefoon’ waarmee de centrale in direct contact staat met de meldkamer van nood- en hulpdiensten.

Wat doen jullie als de camera’s beslaan?
De camera’s beschikken over een verwarmingselement, zodat ze niet snel beslaan. Bij de bruggen en sluizen worden meerdere camera’s geplaatst, waaronder een beweegbare camera. Hierdoor kan deze beweegbare camera ook in bijzondere omstandigheden de functie van een uitgevallen of niet goed functionerende camera overnemen.

Werken de camera’s ook bij een sterke windkracht?
Ja, de camera’s werken ook bij sterke windkracht. Boven windkracht 8 vindt geen bediening van de bruggen plaats. Bij elke brug staat een windmeter, zodat de bedienaren weten hoe hard het waait. Deze informatie zullen wij ook beschikbaar stellen aan schippers.

Kan de bedienaar een rolstoelgebruiker zien vanuit de centrale?
Ja, de camera’s zijn zo opgesteld dat de bedienaar het gehele brugdek kan overzien.

Leert de provincie van incidenten?
Het voorkomen van incidenten heeft voor de provincie prioriteit. Na een incident vindt een zogenaamde ‘incidentenanalyse’ plaats. De toedracht en de oorzaken worden onderzocht. De provincie volgt de daaruit voortkomende aanbevelingen op om het risico op een dergelijk incident weg te nemen of te verminderen. Het projectteam neemt de maatregelen mee in het project.

Stolperbrug

Stolperbrug

 

 

 

 

 

Uitgelicht