We zetten in op veiligheid

Mark Siewers is namens de provincie Noord-Holland contractmanager van de bediencentrale in Heerhugowaard. Als contractmanager controleert hij dat de aannemer afspraken nakomt. Hij werkt daarbij nauw samen met de technisch manager en de omgevingsmanager. Uiteindelijk is de contractmanager ervoor verantwoordelijk dat de aannemer voldoet aan het contract.

“In een contract regelen we veel zaken. Hoe moet de aannemer ontwerpen en bouwen? Hoe moet hij de werkzaamheden afstemmen met de omgeving? En aan welke eisen moet de techniek voldoen? In het contract is veiligheid een essentieel thema. We hebben eisen gesteld aan veilige bediening en veilig werken. De aannemer moet aantonen dat hij aan alle eisen voldoet. Wij toetsen het ontwerp en de uitvoering van de aannemer op die aspecten.

We leren ook van eerdere ervaringen. Zo hebben we mensen in ons team gehaald die al hebben gewerkt aan bediencentrales elders in het land. Helaas zijn er recent ongelukken gebeurd met brugbediening. Bij ongelukken gaan we na: ‘hoe heeft dat kunnen gebeuren’ en ‘wat kunnen we ervan leren'. Waren het menselijke fouten? Kunnen we door aanpassingen de risico’s in de toekomst verkleinen? Indien nodig kan het contract hierop worden aangepast. We zetten in op veiligheid.’’
 

Mark Siewers

 

 

 

 

Uitgelicht