Wegennet

De provincie is verantwoordelijk voor het provinciale wegennet van Noord-Holland; ze onderhoudt bestaande infrastructuur en legt nieuwe verbindingen aan.

Investeringen en onderhoud aan Noord-Hollandse wegen

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 'kunstwerken' zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten worden genoemd in de infrawereld. Al deze infrastructuur wordt door de provincie zo duurzaam mogelijk onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid. Omdat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen, zal de drukte op onze (vaar)wegen verder toenemen. We zetten daarom steviger in op bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer. In het Integraal Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (IMPI) (pdf, 5MB) staan alle (verwachte) werkzaamheden voor de periode van 2023 tot 2030. Het IMPI wordt 2 maal per jaar geactualiseerd.

De provincie heeft van 130 wegtrajecten in beeld gebracht hoe het staat met de verkeersveiligheid voor het wegverkeer, de verkeersveiligheid voor fietsers, bereikbaarheid voor fietsers, doorstroming wegverkeer, doorstroming busverkeer, het effect op de leefomgeving (luchtkwaliteit en geluid) en de kansen voor de natuur (ontsnippering). Deze gegevens staan achterin de Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur. Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe coalitie bepaalt welke van deze factoren het zwaarst wegen bij het prioriteren van toekomstige infra-projecten. 

Wegwerkzaamheden

Klik op onderstaande kaart om te zien waar de provincie al aan het werk is, of waar de komende tijd gewerkt wordt. Of bekijk het overzicht van alle projecten Verkeer en Vervoer.

Projecten Verkeer en Vervoer

Grotere kaart weergeven

Regionale onderhoudscontracten

De provincie beheert en onderhoudt naast vaarwegen en wegen ook bruggen, groen, gebouwen en terreinen. Aannemers werken via zogenoemde gebiedscontracten langere tijd in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan asfaltwerkzaamheden, bermen maaien, gladheidsbestrijding of herstellen van storingen aan verkeerslichten. De volgende aannemers werken in Noord-Holland in opdracht van de provincie:

Projecten op rijkswegen

De provincie werkt ook mee aan projecten op rijkswegen in Noord-Holland, zoals: 

Verkeersinformatie

Ga voor actuele verkeersinformatie in Noord-Holland naar nhbereikbaar.nl.