Over het project

In de wijk Duin en Bosch in Castricum is op het voormalige provinciale ziekenhuisterrein een bodemvervuiling ontdekt. Deze is niet schadelijk voor de gezondheid maar moet wel opgeruimd (gesaneerd) worden. De werkzaamheden zijn in april 2021 gestart.

Opruimen 

Om te voorkomen dat de vervuiling zich verder verspreidt via het grondwater, is de provincie in het voorjaar van 2021 begonnen met opruimen. Dit gebeurt met name op de plek van de toenmalige chemische wasserij. Aannemer Mourik voert de werkzaamheden uit. 

Werkzaamheden

Kijk voor een overzicht van de werkzaamheden en het tijdpad op de pagina planning

Bouwterrein Duin en Bosch

VOCI-vervuiling

De vervuiling is ontstaan bij de toenmalige chemische wasserij van het ziekenhuis, waar vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCI) werden gebruikt. Deze stoffen zijn in de bodem terechtgekomen en hebben zich via het grondwater in oostelijke richting verspreid. De concentratie van VOCl in het grondwater is het hoogst nabij de voormalige chemische wasserij en neemt in oostelijke richting af. Omdat de vervuiling zich voornamelijk op een diepte van ongeveer 20 meter onder de grond bevindt, heeft deze geen gevolgen voor de gezondheid.

Online spreekuur

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er de mogelijkheid om vragen te stellen in een online spreekuur, op donderdag 15 april tussen 10.00 en 14.00 uur. Vanwege de corona-maatregelen is een informatieavond niet mogelijk. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur via duinenbosch@noord-holland.nl. Voor een goede beantwoording wordt u verzocht uw vragen mee te sturen bij de aanmelding. 

Gebruik van grondwater verboden

De wijk Duin en Bosch ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. Dat houdt in dat geen grondwater mag worden opgepompt, voor bijvoorbeeld plantenbesproeiing of zwembad. Daarnaast mag in dit gebied geen grondwater worden onttrokken, vanwege de aanwezige vervuiling. Heeft u toch water onttrokken? Lees dan deze brief en neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Vragen?

Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of mail naar duinenbosch@noord-holland.nl.

Uitgelicht