Planning

In april 2021 zijn de bouwhekken geplaatst en is eerst een laag van 1 meter grond afgegraven en vervangen door nieuwe aarde. Er zijn buizen onder de grond geplaatst. 

In juni 2021 worden nog extra peilbuizen geplaatst. Hiermee kan worden gecontroleerd of de vervuiling naar wens wordt opgeruimd. 

Vanaf september 2021 wordt onder de grond de bron van de vervuiling verder opgeruimd, door water rond te pompen en een natuurlijk substraat toe te voegen. Hierdoor wordt de van nature aanwezige afbraak van de vervuiling gestimuleerd/ versneld. Het pompen en toevoegen van substraat (werkzame stoffen) wordt gereguleerd vanuit de groene containers op het erf. De aannemer heeft deze met een neutrale groene kleur geverfd, zodat ze minder opvallen dan een reguliere bouwkeet. Van de verdere sanering zullen bewoners en ondernemers in de buurt weinig overlast hebben. Deze fase duurt ongeveer een jaar. 

Als de bron van de vervuiling is opgeruimd, gaat de aannemer nog een paar extra locaties aanpakken, door middel van hetzelfde systeem als gebruikt is bij de bron van de vervuiling . Hiervoor zijn kleine graafwerkzaamheden nodig, want de extra benodigde leidingen worden netjes onder de grond weggewerkt. Deze fase duurt nog 1,5 jaar.

Monitoring

De provincie monitort daarna nog enkele jaren het bodemwater om te controleren of de verontreiniging naar wens is opgeruimd.

Uitgelicht