Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Langs de kust van het IJsselmeer wordt de komende jaren gewerkt aan plannen voor de natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. De provincie werkt hiervoor samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN. Dit doet zij om de projecten en plannen goed op elkaar af te stemmen.

Actueel

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief Noord-Hollandse IJsselmeerkust per e-mail ontvangen zodat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden? Meldt u zich dan aan.

Contact

Stuur een e-mail aan: ijsselmeerkust@noord-holland.nl

 

Plangebied

Plangebied

Samenwerkingspartners

Logo's deelnemers aan Kustweken

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland en gemeente Enkhuizen.

Samen werken we aan de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust