Kustvisie

Samen met de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen werkt de provincie Noord-Holland in 2021 aan een integrale visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

De Kustvisie voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust geeft richting aan ideeën, ontwikkelingen en projecten die van invloed zijn op de leefomgeving. Ontwikkeling van de kust is nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Er wordt nu van alles gedaan en er zijn veel plannen, maar de samenhang ontbreekt. Daarom hebben provincie, de 3 gemeenten en de lokale gemeenschap een Kustvisie opgesteld. De Kustvisie wordt het vertrekpunt voor ontwikkelingen en projecten, op zo’n manier dat die op elkaar aansluiten, elkaar aanvullen en waar mogelijk versterken. Bekijk de concept-Kustvisie (pdf, 6 Mb).

De Kustvisie is in concept klaar. De omgeving heeft hier tijdens de Kustweken, afgelopen maart, een waardevolle bijdrage aan geleverd. Van 4 tot en met 12 oktober is de concept-Kustvisie tijdens een aantal online bijeenkomsten aan de omgeving voorgelegd. De reacties zijn verzameld en beantwoord in een reactienota. Samen met de concept-Kustvisie gaat deze reactienota de besluitvorming in bij de verschillende gemeenten en de provincie. 

 

 

Uitgelicht