Kustweken oktober 2021

De Kustvisie is in concept klaar. De omgeving heeft hier tijdens de Kustweken in maart 2021 en in oktober 2021, een waardevolle bijdrage aan geleverd. In maart hebben ruim 300 belangstellenden zich gedurende enkele weken laten informeren en gesprekken gevoerd over de toekomst van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. De gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen en de provincie Noord-Holland hebben alle ideeën, opmerkingen en suggesties verzameld met als resultaat een concept-Kustvisie. In oktober is deze concept-Kustvisie tijdens enkele online bijeenkomsten aan de omgeving voorgelegd met de vraag: Is alles goed meegenomen, wat mist er en wat kan er nog beter? De reacties zijn verzameld en beantwoord in een reactienota (zie ook Kustvisie). Samen met de concept-Kustvisie gaat deze nota de besluitvorming in bij de verschillende gemeenten en de provincie.

Oktober 2021

Op 4, 11 en 12 oktober vonden online bijeenkomsten plaats om nog een keer met de omgeving te praten over de toekomstplannen voor de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. Bekijk het verslag (pdf, 4 Mb) en de powerpoint presentatie (pdf, 176 Kb). 

Uitgelicht