Visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust

Samen met de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen werkt de provincie Noord-Holland in 2021 aan een integrale visie Noord-Hollandse IJsselmeerkust.

Doel van deze kustvisie is om alle opgaven, ambities en kansen die er voor dit gebied zijn, in kaart te brengen en om te laten zien hoe deze met elkaar samenhangen.

De focus richt zich dan vooral op:

  • Verbetering van de kwaliteit van de leefbaarheid en economie in het gebied
  • Het vergroten van de beleving in het gebied
  • De spreiding van recreatie en toerisme
  • Een herkenbare identiteit van het gebied

De kustvisie wordt met de lokale omgeving gemaakt. Gemeenten, provincie en de andere partners maken daarbij een projectenboek. Dit projectenboek is bedoeld om concreet te maken welke projecten en ideeën invulling geven aan de kustvisie. Door dit gezamenlijk op te pakken, kunnen projecten elkaar onderling versterken en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de IJsselmeerkust. Deze kustvisie is een deeluitwerking van de Agenda IJsselmeergebied 2050.

 

Uitgelicht