Zwembaden en zwemwater

De provincie laat controleren of zwembaden en zwemwater schoon en veilig zijn.

Zwembaden

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert in opdracht van de provincie of zwembaden voldoen aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.

  • Heeft u een klacht over de veiligheid of hygiëne? Neem dan contact op met de OD NHN.
  • Bent u beheerder van een zwembad en wilt u de (ver)bouw van een zwembad melden, een ontheffing aanvragen, of een legionellabesmetting aan- of afmelden? Neem ook dan contact op met de OD NHN.

Zwemwater

Tijdens het zwemseizoen beoordeelt de OD NHN in opdracht van de provincie de kwaliteit van zwemwater in Noord-Holland minimaal eens per maand. Afhankelijk van de kwaliteit van het water wordt er vaker gecontroleerd. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Voor meer informatie over de kwaliteit van zwemwater:

  • kijk op zwemwater.nl 
  • bel de zwemwatertelefoon: (088) 102 13 00 (hier kunt u ook terecht met klachten of meldingen over zwemwater)
  • kijk in de zwemwater-app (App Store of Play Store)

Meld een zwemlocatie aan

De OD NHN controleert officiële zwemlocaties op veiligheid en waterkwaliteit. 

Initiatiefnemers die een officiële zwemplek willen ontwikkelen en beheren, zoals gemeenten, zwemverenigingen en ondernemers kunnen de provincie vragen te onderzoeken of een plek daarvoor geschikt is. Vul daarvoor het formulier aanmelden mogelijke zwemlocatie in.

Uitgelicht