Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

(15 mei 2018)

De provincie Noord-Holland vindt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) erg belangrijk. Jaarlijks koopt de provincie voor ongeveer € 350 miljoen in. Dit betekent dat Noord-Holland als opdrachtgever een stevige positie heeft om invloed uit te oefenen op opdrachtnemers die wenselijke maatschappelijke veranderingen teweeg kunnen brengen. Van die positie maakt de provincie ook gebruik door bij de inkoop te sturen op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Behaalde resultaten

In de afgelopen jaren is er wat betreft MVI al veel gebeurd. In 2017 is opnieuw de doelstelling behaald om 100% duurzaam in te kopen (volgens de criteria van PIANOo). Ook voert de provincie Noord-Holland sinds 1 januari 2016 beleid op het gebied van social return. Dit is een contractvoorwaarde wordt in alle overeenkomsten voor diensten en werken met een opdrachtwaarde boven de geldende Europese aanbestedingsdrempel. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingsverbanden en projecten waarbij MVI een belangrijke rol speelt. Een voorbeeld hiervan is de in 2016 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW, het programma Transitie Energie en Grondstoffen (TEG) en de deelname aan het innovatieve project SolaRoad.

Actieplan MVI

Ook in de toekomst wil de provincie veel realiseren op het vlak van MVI. Daarom is een Actieplan MVI (download, pdf, 377kB) opgesteld voor de periode 2017-2020. Dit Actieplan omvat de duurzaamheidsambities van de organisatie als geheel, de daarvan afgeleide doelstellingen op MVI-gebied en de daaraan verbonden acties die om die laatstgenoemde doelstellingen te behalen.

Samen inkopen infographic