Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De provincie Noord-Holland vindt Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) belangrijk. Jaarlijks koopt de provincie voor ruim € 350 miljoen aan diensten en producten in. Bij elkaar beslaat dit bedrag een groot deel van de jaarlijkse begroting.

De provincie wil dat Noord-Holland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is, met oog voor het welzijn van mens en dier. De maatschappelijk verantwoorde manier van inkopen is in 2021 verder aangescherpt met een nieuw inkoopbeleid. Zo draagt de provincie ook zelf bij aan het halen van die doelen. Circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch inkopen vormen daarin de 4 kernpunten. Daarnaast willen we op deze manier actief het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen door de markt stimuleren.

Behaalde resultaten

In de afgelopen jaren is er wat betreft MVI al veel gebeurd. In 2017 is opnieuw de doelstelling behaald om 100% duurzaam in te kopen (volgens de criteria van PIANOo). Ook voert de provincie Noord-Holland sinds 1 januari 2016 beleid op het gebied van social return. Dit is een contractvoorwaarde in alle overeenkomsten voor diensten en werken met een opdrachtwaarde boven de geldende Europese aanbestedingsdrempel. Daarnaast zijn er tal van samenwerkingsverbanden en projecten waarbij MVI een belangrijke rol speelt. Een voorbeeld hiervan is de in 2016 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW, het programma Transitie Energie en Grondstoffen (TEG) en de deelname aan het innovatieve project SolaRoad.

Actieplan MVI

Omdat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van belang is voor de provincie, heeft de provincie in 2016 het Manifest MVI ondertekend. In het Manifest, geïnitieerd door de Rijksoverheid, is op hoofdlijnen aangegeven wat de gedeelde ambities van de gemeenten, waterschappen en provincies zijn met betrekking tot MVI. Het Actieplan MVI (download, pdf, 377kB) van de provincie is opgesteld voor de periode 2017-2021 en omvat de duurzaamheidsambities van de organisatie als geheel, de daarvan afgeleide doelstellingen op MVI-gebied en de daaraan verbonden acties om die laatstgenoemde doelstellingen te behalen.

Praatplaat Inkoopbeleid