Tentoonstelling 'Verborgen Noord-Holland'

Vaak wordt gedacht dat de Nederlandse slavernij hoofdzakelijk verbonden is met Amsterdam en Middelburg. De tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland. Atlantische Slavernij in beeld’ liet juist zien dat er ook in steden als Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Durgerdam, Haarlem of Zaandam sporen zijn te vinden van de slavernij.

Historicus en curator Alex van Stipriaan en kunstenaar Frederick Calmes stelden een tentoonstelling in provinciehuis Paviljoen Welgelegen samen. Deze tentoonstelling was te zien tot 7 oktober 2022. In de tentoonstelling vertelden zij het verhaal van de banden van Noord-Hollandse steden met de slavernij en de impact die dat verleden nog steeds heeft op het heden en onze inwoners.

Fragment uit ‘They are calling’, Frederick Calmes, 2022
Fragment uit ‘They are calling’, Frederick Calmes, 2022

Zonder de gruwelen en ellende van deze geschiedenis uit de weg te gaan, toonde de tentoonstelling ook de kracht van mensen. Dat wil zeggen, de kracht van mensen die strijd hebben gevoerd tegen het kolonialisme en slavernij. Maar ook de kracht van mensen die tegen het ‘mainstream denken’ durfden in te gaan. Daarin zat voor iedere bezoeker het leermoment; wat doen mensen tegen onrecht? Tevens liet de tentoonstelling de cultuur en geschiedenis van de nazaten van de gekoloniseerde mensen zien en hun invloed op het Nederland van nu. 

De tentoonstelling bestond onder andere uit beeldmateriaal en objecten uit die tijd, evenals de reflectie daarop door hedendaagse kunstenaars, met name Frederick Calmes, Maikel Deekman, Iris Kensmil, Tirzo Martha en Edsel Selberie.

Achtergrondinformatie bij de tentoonstelling

Bij de tentoonstelling hoort een pagina met achtergrondinformatie. Deze informatie bestaat uit een video over de tentoonstelling, onderstaande publicatie en informatie over de link die Noord-Hollandse steden met de slavernij hebben. De informatie is ook bruikbaar zonder bezoek aan de tentoonstelling. Verder bevat de pagina suggesties voor verder lezen over het onderwerp.

Publicatie 'Verborgen Noord-Holland, Atlantische slavernij in beeld

Bij de tentoonstelling is een publicatie gemaakt onder dezelfde titel als de tentoonstelling. U kunt de publicatie hier downloaden (pdf, 8 MB).