Tentoonstelling 'Verborgen Noord-Holland'

Vaak wordt gedacht dat de Nederlandse slavernij hoofdzakelijk verbonden is met Amsterdam en Middelburg. De tentoonstelling ‘Verborgen Noord-Holland. Atlantische Slavernij in beeld’ laat juist zien dat er ook in steden als Alkmaar, Beverwijk, Hoorn, Durgerdam, Haarlem of Zaandam sporen zijn te vinden van de slavernij.

Historicus en curator Alex van Stipriaan en kunstenaar Frederick Calmes stelden de tentoonstelling in provinciehuis Paviljoen Welgelegen samen. Zij vertellen het verhaal van de banden van Noord-Hollandse steden met de slavernij en de impact die dat verleden nog steeds heeft op het heden en onze inwoners.

Fragment uit ‘They are calling’, Frederick Calmes, 2022
Fragment uit ‘They are calling’, Frederick Calmes, 2022

Zonder de gruwelen en ellende van deze geschiedenis uit de weg te gaan, toont de tentoonstelling ook de kracht van mensen. Dat wil zeggen, de kracht van mensen die strijd hebben gevoerd tegen het kolonialisme en slavernij. Maar ook de kracht van mensen die tegen het ‘mainstream denken’ durfden in te gaan. Daarin zit voor iedere bezoeker het leermoment; wat doen mensen tegen onrecht? Tevens laat de tentoonstelling de cultuur en geschiedenis van de nazaten van de gekoloniseerde mensen zien en hun invloed op het Nederland van nu. 

De tentoonstelling bestaat onder andere uit beeldmateriaal en objecten uit die tijd, evenals de reflectie daarop door hedendaagse kunstenaars, met name Frederick Calmes, Maikel Deekman, Iris Kensmil, Tirzo Martha en Edsel Selberie.

Publicatie 'Verborgen Noord-Holland, Atlantische slavernij in beeld

Bij de tentoonstelling is een publicatie gemaakt onder dezelfde titel als de tentoonstelling. U kunt de publicatie hier downloaden (pdf, 8 MB). 

Bezoek

De tentoonstelling staat van 1 juli tot 7 oktober 2022 in Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Locatie: Dreef 3, 2012 HR Haarlem. Het Paviljoen is open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Scholen

U kunt de tentoonstelling ook bezoeken met uw klas. De tentoonstelling is geschikt voor alle niveaus en leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Een bezoek aan de tentoonstelling is gratis, inclusief 2 rondleiders per klas. Neem voor meer informatie contact op met Roos Copier via copierr@noord-holland.nl of plaats meteen een aanvraag via dit aanvraagformulier.