Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij

Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij
Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij. Amsterdam: Boom, 2020.

Weliswaar heeft dit boek de stad Rotterdam als uitgangspunt voor een analyse van slavernij, het toont echter vooral hoe heel Nederland bij de slavernij betrokken was. En ook hoe Nederland deelnam aan de slavernijsystemen van andere Europese landen. In deze bijzondere dieptestudie komen zoveel mogelijk facetten van de slavernij aan bod. Van een gedetailleerde reis met een slavenschip tot de betrokkenheid van één familie bij de slavernij in Rotterdam, Brazilië, Curaçao en Suriname.

De laatste 2 slavenkoloniën worden bovendien ieder in een apart hoofdstuk belicht. Uitgebreid komt de strijd tegen de slavernij aan bod, Surinaamse marrons, de grote opstand van Tula op Curaçao, maar ook de kritiek en protesten in Nederland, die veelvuldiger waren dan vaak wordt gedacht. Het boek eindigt met een beschouwing over wat de erfenissen en doorwerkingen van de slavernij eigenlijk zijn.