Frank Dragtenstein, Van Elmina naar Paramaribo

Frank Dragtenstein, Van Elmina naar Paramaribo
Frank Dragtenstein, Van Elmina naar Paramaribo; de slavenhaler. Zutphen: Walburg Pers, 2017.

Dit is het waar gebeurde verhaal van de overtocht van 'de slavenhaler' Jan Wils. Deze ambtenaar verhaalt in het jaar 1686 in zijn journaal over de aankoop aan de Goudkust (Ghana) en het vervoer naar Paramaribo van 500 tot slaaf te maken Afrikanen met het slavenschip de 'Coninck Salomon'. Suriname is in dat jaar maar net 20 jaar een Nederlandse kolonie waar de eerste generaties Afrikanen worden aangevoerd en de eerste Nederlandse zeevaarders in deze periode hun bevindingen van de ontwikkelingen aan de West-Afrikaanse kust opschrijven. Deze tot slaaf te maken Afrikanen vervoerde hij als ambtenaar in opdracht van de West-Indische Compagnie (WIC).

Het nader bestuderen van de bronnen in de archieven en de primaire geschriften van deze en andere Europese zeevaarders leidde tot andere dan de bekende inzichten over het begin van de contacten tussen Afrikanen en West-Europeanen. Deze zijn in Van Elmina naar Paramaribo weergeven evenals de opmerkelijke gebeurtenissen tijdens de overtocht uit het bijgehouden journaal van Jan Wils. Daarbij is er de nuancering van de machtsverhoudingen in West-Afrika, het aanzien van de aanvang van de slavenhandel, het Afrikaanse aandeel in die handel alsook de realiteit van de ontwikkelingen op het slavenschip.