Hoorn

Hoorn was een van de zetels van de WIC-afdeling Kamer Noorderkwartier, maar minder actief dan Enkhuizen. Hoorn was veel meer bezig met de VOC, getuige ook het omstreden beeld van Jan Pietersz Coen dat later in het centrum van deze stad is geplaatst.

Niettemin had ook de Hoornse afdeling een eigen WIC-huis, dat er nog steeds staat, aan de Binnenluiendijk 2. In het fronton, de driehoek boven de daklijst, staat nog altijd het monogram: GWCH, Geoctroyeerde Westindische Compagnie Hoorn. Sinds eind negentiende eeuw is hier de vrijmetselaarsloge West-Friesland gehuisvest. 

Het WIC-huis
Het WIC-huis

Hoorn heeft logischerwijs veel bewindhebbers aan de WIC geleverd. Een heel aantal van hen werd later bewindhebber van de VOC, dat was (nog) lucratiever. Zo iemand was Joan van Bredehoff, een zoon van François, wiens broer de WIC-bewindhebber Adriaan van Bredehoff bekend is door het schilderij waarop hij staat afgebeeld met zijn Zwarte bediende Tabo voor de familiebuitenplaats in Oosthuizen.

Die dubbele bewindhebbers posities bij WIC en VOC kwamen ook bij meerdere leden van de machtigste familie van Hoorn voor, van Foreest. Zij bouwden het Foreestenhuis aan de Grote Oost 43. De rijkste van hen, Nanning van Foreest, liet het pand nog eens aan alle kanten verfraaien.

Het Foreestenhuis
Het Foreestenhuis

Hoorn heeft daarnaast ook een geschiedenis van mensen die zich tégen de mensenhandel en slavernij hebben uitgesproken. Vaak aangehaald is dominee Jacobus Hondius. In zijn Zwart Register van Duizend Zonden (1679) benoemt hij de slavenhandel als een van de grove zonden, want, zo stelde hij, het gaat om mensen zoals wij. Een eeuw later keerde in dezelfde stad dominee Engelbertus Matthias Engelberts zich ook tegen de slavernij, onder meer in een stuk in het tijdschrift de Vaderlander (1775). Hij roept daarin op om geen koffie meer te drinken, omdat het met slavenbloed was geproduceerd. ‘Drink zulk bloed, dat om wraak schreeuwt en noem u dan nog eene beschaafde Europeaan’, schreef hij onomwonden.

Lange tijd produceerde Hoorn vooral ook koperwerk, visnetten en kaas voor de slavenkoloniën.

Standbeeld J.P. Coen
Standbeeld J.P. Coen