Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. (RON)

De RON is opgezet om de commerciële taken uit te voeren die voortvloeien uit het Masterplan Noordzeekanaalgebied.

Publiek belang

Het publiek belang is het ontwikkelen en herstructureren van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) voor de economische versterking in het kader van het masterplan NZKG.

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Ilse Zaal

Website:

www.nzkg.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten