Huis van Hilde

Huis van Hilde is het archeologiemuseum van de provincie Noord-Holland. In dit mooie gebouw in de duinen van Castricum leer je alles over de geschiedenis van de provincie Noord-Holland aan de hand van archeologische vondsten.

Kinderen werken aan tafel.

Huis van Hilde is het archeologiemuseum van de provincie Noord-Holland. Dit mooie gebouw ligt tegenover station Castricum en vlakbij de duinen. Je leert er alles over de geschiedenis van de provincie Noord-Holland aan de hand van archeologische vondsten. Van scherven aardewerk, tot munten, mammoetkiezen en echte skeletten. De vaste tentoonstelling neemt je mee door de tijd en je komt oog in oog met 16 mensfiguren te staan die helemaal echt zijn nagemaakt. Hilde staat er ook. Kun jij haar vinden?
 
Kom met je klas naar Huis van Hilde voor een leerzame en spannende ochtend of middag! Het schoolbezoek en de bijbehorende lespakketten sluiten aan op de kerndoelen en op de Canon van Nederland.

Je klas wordt ontvangen door onze gastvrouw of –heer. Je komt oog in oog met mensen uit het verleden, gaat met archeologische vondsten aan de slag in het ArcheoLab, en de ArcheoHotspot of speelt de ArcheoGame.

Voor schoolklassen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft Huis van Hilde diverse schoolprogramma’s beschikbaar. Ze worden op de website van Huis van Hilde kort omschreven. Daar kun je ook een klas aanmelden. De kosten per klas bedragen  €75,-. Een klas telt bij ons maximaal 35 leerlingen en 3 begeleiders.

Huis van Hilde is ook het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland. De depots zijn niet toegankelijk voor publiek maar online kun je alles bekijken wat er in het depot wordt bewaard.