Scholierenchallenge

Tijdens de Scholierenchallenge strijden groepjes scholieren van verschillende scholen met elkaar om het beste idee. Ze bedenken slimme oplossingen voor vraagstukken.

Start nu met scholierenchallenge 'Ontwerp een voedselbos!'

In het schooljaar 2022-2023 kunnen scholen zelf aan de slag met de scholierenchallenge 'Ontwerp een voedselbos!'. Elke school die meedoet zoekt zelf een expert die kan helpen met begeleiden. Daarnaast gaan scholieren zelf op zoek naar een geschikte locatie in de provincie Noord-Holland, bijvoorbeeld in de buurt van de school. Vanuit de provincie Noord-Holland is er een kick-off video gemaakt waarin expert Hillebrand Breuker uitlegt wat de opdracht inhoudt en wat een voedselbos is.

Videostill Ontwerp een voedselbos
Bekijk de video
over de scholierenchallenge 'Ontwerp een voedselbos!'

Wanneer je wilt meedoen, sturen wij de video, de opdracht en een presentatie die je kunt gebruiken bij de start van je project. Om inspiratie op te doen is het leuk om een voedselbos te bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan De Groene Oase. Je kunt het project ook starten met de film The biggest little farm. Per school is er uiteindelijk 1 winnaar en in juni 2023 wordt er een finale georganiseerd voor de winnaars door de provincie op het provinciehuis in Haarlem. Dat betekent voor sommige scholen dat de leerlingen hun gemaakte ontwerp en eindproducten wat langer moeten bewaren.

Meedoen?

Meld je school aan via: baasvannoordholland@noord-holland.nl.

Videostill Scholieren aan de slag met ontwerp voedselbos
Kijk in deze video
hoe leerlingen van het Keizer Karel College uit Amstelveen aan hun eindproducten werken.

Hoe werkt een Scholierenchallenge?

De scholieren gaan op hun eigen school een aantal weken aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Een expert van de provincie komt het onderwerp op school toelichten en is tijdens de projectperiode beschikbaar voor vragen. De kick-off bijeenkomst, de tussenevaluatie en de eindpresentaties worden op school georganiseerd. Het kan gaan over natuur, woningbouw, verkeer of energie. Bijvoorbeeld:

  • Hoe zorg je voor minder afval?
  • Wat is het slimste ontwerp voor een brug of een tunnel?
  • Hoe ontwerp je een voedselbos zodat een gezin van 4 nooit meer naar de supermarkt hoeft? 

De scholieren met de beste ideeën doen mee aan de finale van de Scholierenchallenge. Die is in de Statenzaal van het provinciehuis. De Scholierenchallenges zijn bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er kunnen meerdere scholen meedoen die het in de finale tegen elkaar opnemen.

Scholierenbattle