"Voor mij is het belangrijk dat mijn werk maatschappelijke meerwaarde heeft"

Kaz de BruijnVoordat Kaz de Bruijn bij de provincie kwam, werkte hij een aantal jaren bij een Public Affairsbureau. Hier gaf hij lobby-advies over mobiliteit en infrastructuur aan bedrijven, brancheverenigingen en decentrale overheden. Zijn daar opgedane kennis en ervaring komen van pas in zijn huidige functie als ‘beleidsadviseur openbaar vervoer en ketenreis’ bij de sector Mobiliteit van de provincie. 

 

Je houdt je bezig met ov en ketenreis. Waar gaat dat over?

“Ik houd mij onder andere bezig met hoogwaardige ov-verbindingen in onze provincie. Daarbij voeren we onderzoeken uit over investeringen in ov en infrastructuur op de lange termijn. Antwoord krijgen op een aantal vragen is daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld hoe ziet de reizigersvraag er de komende 20 jaar uit? Waar ontstaan knelpunten? Welke infrastructuur is nodig voor het openbaar vervoer en specifiek voor de bus? Of is er misschien wel een railverbinding nodig om de groeiende hoeveelheden reizigers te vervoeren? 

Bij de ketenreis is het belangrijk dat je ov-reis zo comfortabel mogelijk is. Je fiets staat veilig in een stalling, je wacht op je bus bij een overdekt busstation, omdat je tijdens je reis moet overstappen vul je daar ook je waterflesje bij een watertappunt. Ik onderzoek wat er nodig is om die prettige manier van reizen mogelijk te maken. Wie gaat het allemaal betalen en hoe zorgen we dat dit allemaal gerealiseerd wordt. Ik zorg dat de informatie uit zowel de verkeerskundige als bestuurlijke analyse bij elkaar komen. Daarvoor breng ik ook de juiste mensen met elkaar in contact, regel de financiële middelen en zorg dat er besluiten kunnen worden genomen. Daar is regelmatig overleg en goede afstemming voor nodig waarvoor je de ene keer informatie verzamelt en de andere keer juist procedures moet bekijken voor de begeleiding van een besluitvormingsproces. Dat laatste is bijvoorbeeld nodig voor het maken van stafnota’s of beleidsnotities voor Gedeputeerde Staten. In mijn functie houd ik mij ook bezig met aanbestedingsprocessen voor de inhuur van onderzoeksbureaus.”

Waarom solliciteerde je bij de provincie?

“Voor mij is het belangrijk dat mijn werk maatschappelijke meerwaarde heeft. Binnen de provincie werk ik met het openbaar vervoer. Dat is een publiek goed. Het is een ook een heel nuttig product, al duurt het een tijd tot een nieuwe busverbinding gerealiseerd is. Uiteindelijk werk ik mee aan een concreet product. Heel fijn want zo kun je iedereen laten zien waaraan je hebt meegewerkt. Openbaar vervoer leeft onder mensen. Indirect heb ik met inwoners te maken via mijn contacten met consumentenorganisaties als Rover en Rocov. Heel belangrijk omdat die weer een andere kijk geven op bijvoorbeeld ov-knooppunten en belangen en wensen hebben die verschillen van die van een busvervoerder.” 

Wat vind je fijn aan werken bij de provincie?

“Toen ik vorig jaar bij de provincie begon, voelde ik mij zeer welkom. Door de coronapandemie heb ik mijn collega’s niet of nauwelijks in het echt gezien. Ondanks het thuiswerken deed iedereen zijn best om mij te helpen en vond ik toch snel mijn weg in de organisatie. Ons team bestaat uit enthousiaste en kundige collega’s. We zijn ambtenaren, maar van een ambtenarencultuur is totaal geen sprake. Ook de afstand tot de politiek bestuurder is kort en dat werkt heel prettig. Daardoor zit ik dicht op de bestuurlijke besluitvorming en dat vind ik een mooi onderdeel van mijn werkzaamheden.”

Uitgelicht