Werk aan een gezonde leefomgeving

Wil jij werken aan een gezonde leefomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders? Dan zoekt de provincie jou! Onze ambities liegen er niet om. We willen schonere lucht, schoner water, minder geur- en geluidsoverlast. Zo zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving.

Om deze ambities waar te maken hebben we nieuwe collega’s nodig. En misschien ben jij wel degene die we zoeken! Je komt te werken bij de sector Omgevingsbeleid. Deze sector is volop in ontwikkeling. Er komen in korte tijd veel nieuwe mensen bij. Een mooie kans voor jou naar eigen inzicht je functie en plek binnen de afdeling in te vullen. 

Gezonde leefomgeving

De komende jaren is onze grootste uitdaging te komen tot een programmatische aanpak voor een gezonde leefomgeving. Dankzij jou kijken we in Noord-Holland straks met een gezondheidsbril naar opgaven in de fysieke (leef)omgeving. Klinkt misschien heel logisch, maar toch gaat het tot nu toe vaak anders. Want dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit op een bepaalde plek binnen de normen blijft, betekent nog niet dat de omgeving per se gezond is.

Geur, geluid, veiligheid, gevaarlijke stoffen als PFAS, de hoeveelheid groen; allemaal factoren die invloed hebben op de gezondheid van mensen. En dat speelt nog eens extra in een provincie als de onze, met dichtbevolkte steden, Schiphol als grote transporthub en het economisch belangrijke Noordzeekanaalgebied. De gezondheid in de IJmond, waar Tata Steel ligt, heeft onze bijzondere aandacht. Daarom zijn we gestart met het programma Gezonde Leefomgeving (pdf, 2 MB). Daarin brengen we expertises samen om vraagstukken integraal en vanuit gezondheidsperspectief op te pakken. Je ziet die nieuwe aanpak bijvoorbeeld in het programma Hollandse Luchten, waarin inwoners een belangrijke rol spelen. Naast deze programmatische aanpak ben je straks verantwoordelijk voor een of meerdere beleidsdossiers, zoals afval of aardkundig erfgoed. Die moeten up-to-date zijn om integraal te kunnen werken. 

Opdrachtgever omgevingsdiensten

Daarnaast zijn we opdrachtgever van de 4 omgevingsdiensten die we binnen de provincie hebben. We geven opdracht om milieuvergunningen te verlenen en erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Dit hangt nauw samen met de gezonde leefomgeving die we willen bereiken. Jij verbetert straks de sturing aan en de verantwoording van de omgevingsdiensten. Zo kunnen we nog beter de vertaalslag maken van beleid naar uitvoering. Welke initiatieven zijn nodig om de milieu- en omgevingsdoelen van de provincie te behalen vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving? En welk beleid hoort daarbij? Jij adviseert de bestuurders hierover. 

Sector in opbouw

Het deel van de sector dat zich bezighoudt met deze onderwerpen is nog in opbouw. We investeren de komende tijd in uitbreiding en ontwikkeling van de sector. Er komen 2 samenwerkende teams (leefomgeving en omgevingsdiensten). Daarnaast gaan we werken vanuit meer specifieke programma’s, bijvoorbeeld het programma Tata Steel. Zo creëren we meer samenhang en wordt het mogelijk dat jij verschillende dossiers onder je hoede krijgt. Je krijgt daarbij de vrijheid de juiste stappen te bepalen én uit te voeren. Je houdt dus van aanpakken.

In ieder geval werk je aan onderwerpen die volop in de publieke en politieke belangstelling staan. Dat vind je interessant en je snapt dat je dat niet kunt doen zonder de inwoners van Noord-Holland. Je bent dan ook een echte netwerker en hebt hart voor de publieke zaak. Bovendien werken we voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als we een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.

Ontmoet je collega's

En waarom het leuk is om juist bij de provincie te werken? Dat kunnen je nieuwe collega’s je het beste zelf vertellen:

Maurik van Hal

Maurik van Hal"Het is leuk om bij de provincie Noord-Holland aan een gezonde leefomgeving te werken, omdat het onderwerp zeer actueel en in ontwikkeling is. Om de leefomgeving samen met partners te verbeteren, bestaat een groot deel van mijn werk uit denkwerk samen met het team, collega’s en externe partners. Die samenwerking gekoppeld met de inhoud spreken mij erg aan!" 

Merlijn Schuurbiers

Merlijn Schuurbiers"Bij de sector Omgevingsbeleid en de provincie werken collega's met diverse achtergronden en expertises. Door buiten je eigen discipline te kijken en de juiste mensen samen te brengen, kom je tot de beste resultaten."


 
Manja Holst-Touber

Manja Holst-Touber"Het is een uitdaging om samen met collega’s een bijdrage te leveren aan een gezonde leefomgeving voor Noord-Holland, nu en in de toekomst. Je kunt een bijdrage leveren aan de samenleving, concrete oplossingen bieden en innovatief bezig zijn. Je komt in een leuk team, met fijne collega’s die zeer gemotiveerd zijn."

 
Dennis Hermans

Dennis Hermans"Bij de sector Omgevingsbeleid werken we veel samen met andere overheden en organisaties. Samen met hen werken aan maatschappelijke vraagstukken is wat mij veel energie geeft!"

 
 
Solliciteer

Wil jij onze nieuwe collega worden? Solliciteer dan op een van onze vacatures. Doordat we veel nieuwe mensen zoeken, kan er geschoven worden in de takenpakketten. Meer weten? Bel of app dan met sectormanager Tom Smeelen via 06 – 46 38 20 73.