“Gooi en Vecht is een aantrekkelijke regio met veel potentie”

(16 juni 2021)

Hil Kuijpers is sinds maart dit jaar regiomanager van de Gooi- en Vechtstreek bij de provincie Noord-Holland. Hij vertelt over zijn werkzaamheden, de ontwikkelingen in de regio en hij deelt zijn favoriete plek.

hil

Wat doet een regiomanager?

“Ik hou overzicht van wat er speelt in de Gooi- en Vechtstreek op alle terreinen waar de provincie een rol in heeft. Denk daarbij aan natuur, cultuur, wonen, bereikbaarheid, infrastructuur en economie. Dit doe ik op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarom heb ik veel contact met belangenorganisaties zoals de Hiswa, ondernemers, terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten, waterschappen en ambtenaren en wethouders van de verschillende gemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek. Gezamenlijk kijken we naar wat de regio nodig heeft en hoe we dit kunnen bereiken. Daar maken we concrete afspraken over.” 

Wat zijn belangrijke aandachtpunten voor de Gooi- en Vechtstreek? 

“Het is van belang dat je je als regio blijft vernieuwen. De Gooi- en Vechtstreek heeft die mogelijkheden. Het is een aantrekkelijke regio die er financieel goed voor staat. Onlangs hebben we met alle 7 gemeenten een regionale samenwerkingsagenda opgesteld waar we gezamenlijk mee aan de slag gaan. In het plan staan 4 thema’s waar we de komende jaren op focussen; een economisch sterke regio, bereikbaarheid, veengebieden en een gezonde leefomgeving. 

Daarnaast vind ik vergrijzing een aandachtspunt. In de regio Gooi en Vechtstreek wonen relatief veel wat oudere hoogopgeleide mensen met een hoger inkomen. Om de regio levendig te houden is verjonging nodig. Dit doen we onder andere door woningbouw en het creëren van werkgelegenheid. 

Een ander punt van aandacht is natuur. De regio heeft prachtige groengebieden die we op een juiste manier willen behouden, maar ook van willen genieten. Het programma Oostelijke Vechtplassen is een belangrijke ontwikkeling voor de regio. De projecten binnen dit programma zijn gericht op versterken van natuur, recreatie, waterkwaliteit en regionale economie. We zijn als provincie hier nauw bij betrokken.”

Kunnen bewoners van de Gooi- en Vechtstreek bij jou terecht met vragen of opmerkingen?

“Als regiomanager ben ik contactpersoon voor onder andere bedrijven en de verschillende gemeenten in de regio. Voor bewoners zijn de omgevingsmanagers het aanspreekpunt. Zij zijn bereikbaar via ons servicepunt via 0800 0200 600 (gratis) of via e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. Met de omgevingsmanagers heb ik regelmatig overleg en dan bespreken we wat we aan feedback terugkrijgen uit de omgeving.”

Ten slotte…. Wat is jouw favoriete plek in de regio?

“Bij de Wijde Blik, een plas in het Oostelijk Vechtplassengebied, loopt een mooi fietspad. Het uitgestrekte water aan beide kanten en de stilte die ik daar ervaar vind ik bijzonder. Bos en heide heb je in heel Nederland maar de plassen in de Gooi- en Vechtstreek zijn uniek. Zo’n mooie plek op slechts 25 kilometer afstand van Amsterdam en Utrecht. Ik vind het dan ook een goede zaak dat er hier veel wordt geïnvesteerd om dit mooie gebied duurzaam te behouden.”
 

Uitgelicht