Nieuws Zuid Kennemerland / IJmond

 • Provincie naar rechter om extra uitweg Circuitpark Zandvoort

  (01 april 2020) De provincie Noord-Holland tekent beroep aan tegen een vergunning die door de gemeente Zandvoort aan het Circuitpark Zandvoort is verleend.
 • Haarlem Oostpoort als nieuwe stadsentree Haarlem

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland is positief over de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort. Met deze visie kunnen de plannen om het gebied Haarlem Oostpoort als aantrekkelijke stadsentree van Haarlem te ontwikkelen verder worden uitgewerkt.
 • Erfgoed van de maand: grenspalen

  (19 maart 2020) Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen.
 • Huis van Hilde en tentoonstellingen provincie dicht

  (16 maart 2020) Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum sluit tot en met 28 april haar deuren in verband met de maatregelen rond het coronavirus. Dat geldt ook voor de tentoonstellingen van de provincie in Paviljoen Welgelegen en het kantoor aan het Houtplein in Haarlem.
 • IJsvogels krijgen nieuwe broedplaats in Kennemerland

  (09 maart 2020) De provincie Noord-Holland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe broedplaats voor de ijsvogel.
 • Aan de slag met terugdringen stikstof

  (05 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eind maart wordt met belanghebbenden gesproken over het verminderen van stikstofneerslag op de natuur.
 • Voorlopig Ontwerp HOV station Beverwijk ter inzage

  (05 maart 2020) Het concept Voorlopig Ontwerp van het project HOV station Beverwijk ligt van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage bij de gemeenten Velsen en Beverwijk.
 • Regio neemt verkeersbesluiten F1

  (24 februari 2020) De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben op 18 februari 2020 een aantal verkeersbesluiten genomen.
 • Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem starten later

  (19 februari 2020) De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem vanaf de tweede week van maart 2020.
 • Gemeente verleent Formule 1 evenementenvergunningen

  (18 februari 2020) De gemeente Zandvoort heeft op 13 februari 2020 de organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) 3 evenementenvergunningen verleend.
 • Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem

  (12 februari 2020) De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem van 17 februari tot en met 13 maart 2020.
 • Frans Hals Museum in combinatie met Amsterdam Museum uitgekozen na Challenge

  (22 januari 2020) De provincie Noord-Holland draagt het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het ministerie van OCW.
 • Analyserapport Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep

  (22 januari 2020) Op vrijdag 17 januari kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. Tot genoegen van de overige leden schoof wethouder De Vries van Heemskerk ook weer aan.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming

  (07 januari 2020) In Paviljoen Welgelegen in Haarlem is vanaf vrijdag 17 januari een expositie te zien over historische Noord-Hollandse panden met een nieuwe bestemming.
 • Mobiliteitsplan Formule 1 ter inzage

  (20 december 2019) De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) heeft bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor 3 evenementenvergunningen en 1 ontheffing APV ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan.
 • Samenwerking met partners verlengd

  (20 december 2019) De samenwerkingsovereenkomst over het project Verbinding A8-A9 is met 3 jaar verlengd, tot 31 december 2022.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Expositie Panorama Nederland in provinciekantoor Haarlem

  (04 december 2019) Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.
 • Samenwerking opnieuw onderwerp van gesprek in stuurgroep

  (03 december 2019) De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 hebben op 27 november opnieuw met elkaar gesproken over het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast werd de stuurgroep geïnformeerd over de extra onderzoeken die aan het project zijn toegevoegd.
 • Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg

  (03 december 2019) De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!
 • Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee

  (02 december 2019) Tata Steel heeft in Wijk aan Zee een informatieloket geopend. Bij het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ kunnen inwoners terecht met vragen en klachten. Ook is informatie te krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.
 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019) Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
 • Terugblik participatieavond HOV station Beverwijk

  (18 november 2019) Op woensdag 13 november organiseerde de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst over de aanleg van 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-/fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Ruim 70 geïnteresseerden waren aanwezig om mee te denken.
 • Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.
 • Verkenning nieuwe busroutes, busstation en tram in Haarlem

  (07 november 2019) De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen onderzoeken of er een nieuw busstation aan de Europaweg/Schipholweg in Schalkwijk kan komen. Ook worden de mogelijkheden van een tram of lightrail en een herinrichting van de N200 onderzocht.
 • Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen

  (01 november 2019) Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Holland een vergunning verleend voor het in gebruik hebben van Circuit Park Zandvoort (CPZ) en voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een aantal aanpassingen op en rond het terrein van CPZ.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Vergunning Wet op Natuurbescherming verleend aan Circuit Zandvoort

  (28 oktober 2019) De provincie Noord-Holland heeft vergunning op grond van de Wet op Natuurbescherming verleend aan het Circuit Zandvoort.
 • Participatiebijeenkomst over plannen HOV station Beverwijk

  (25 oktober 2019) De provincie Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst op woensdag 13 november.
 • Kappen en herplanten van bomen op de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid

  (23 oktober 2019) De provincie Noord-Holland kapt en herplant tussen 4 november en 28 december 2019 bomen aan de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid. Dit gebeurt vanwege (verkeers)veiligheid en een nieuw bomenplan.
 • Provinciehuis inspiratiebron voor hedendaagse kunst

  (22 oktober 2019) Tijdens de Haarlemse kunstlijn is in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen een bijzondere expositie te zien: Voyage through a gallery's skin. Bezoekers kunnen op zaterdag 2 en zondag 3 november het eeuwenoude interieur ervaren in wisselwerking met hedendaagse kunst. Ook in vertrekken die anders gesloten zijn.
 • Fortwachterswoning Fort bij Penningsveer hersteld

  (17 oktober 2019) De gerestaureerde fortwachterswoning van Fort bij Penningsveer in de gemeente Haarlemmermeer is op donderdag 17 oktober door gedeputeerde Zita Pels feestelijk geopend. Dit fort maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland medeverantwoordelijk voor is.
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Boerenprotest bij het provinciehuis over stikstof

  (14 oktober 2019) Gedeputeerden Esther Rommel en Jack van der Hoek gaan in gesprek met de landbouwsector. Dat beloofden ze tijdens het boerenprotest op 14 oktober 2019 aan de Dreef naast het provinciehuis in Haarlem. Het protest vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie over het stikstofbeleid.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2018 binnen de norm

  (09 oktober 2019) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • Gelijkvloerse oversteek over Velsertraverse (N197) in Velsen-Noord blijft

  (02 oktober 2019) De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk besloten om de gelijkvloerse oversteek over de Velsertraverse (N197) in Velsen-Noord te behouden. Er waren veel zorgen over het verdwijnen van de oversteek. Het plan om de oversteek te laten verdwijnen, was onderdeel van de aanleg van 2 busbanen bij station Beverwijk en de aanleg van een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.
 • Cultuur proeven langs het Noordzeekanaal

  (01 oktober 2019) Het programma voor de Week van de Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied is bekend. Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 oktober zijn er veel activiteiten, voorstellingen en rondleidingen in IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.
 • Kinderpostzegels verkocht op provinciehuis

  (01 oktober 2019) Leerlingen van groep 8 van De Trapeze in Haarlem hebben dinsdag 1 oktober kinderpostzegels en wenskaarten verkocht aan bestuurders en medewerkers van de provincie Noord-Holland.
 • Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort

  (12 september 2019) Het spoor naar Zandvoort wordt geschikt gemaakt voor maximaal 10 treinen per uur. Hiermee wordt de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd, een van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Van de totale kosten van € 7 miljoen neemt de provincie Noord-Holland € 1,45 miljoen voor haar rekening.
 • Nieuwe Dreefexpositie: Transforming the Future

  (10 september 2019) Handtassen gemaakt van de maag van een koe en trendy sneakers met een zool van gerecyclede kauwgom. 2 voorbeelden van duurzame objecten die te zien zijn in de Dreefexpositie ‘Transforming the Future’.
 • Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt gevolgen coalitieakkoord

  (10 september 2019) Onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin, is op woensdag 4 september 2019 de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar gekomen.
 • Provincie en gemeente Haarlem werken aan toekomstvisie stationsgebied

  (05 september 2019) De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken aan een toekomstvisie voor het stationsgebied Haarlem. Met deze visie blijft dit een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer. En een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad.
 • David Moolenburgh nieuwe burgemeester Zandvoort

  (05 september 2019) David Moolenburgh is benoemd tot burgemeester van Zandvoort. De benoeming gaat in op 19 september 2019.
 • Breng het verleden tot leven in prinses- of ridderkostuum

  (05 september 2019) Het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem opent zijn deuren tijdens de Open Monumentendagen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is er voor elk wat wils. Zo kunnen kinderen zich op zondag in prinsessen- of ridderkostuum laten portretteren door een professionele fotograaf. De toegang en activiteiten zijn gratis.
 • Informatieavond over plannen HOV station Beverwijk

  (29 augustus 2019) De provincie Noord-Holland gaat samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse aanleggen. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd. Tijdens een informatieavond op maandag 16 september wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze plannen.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.
 • Kapwerkzaamheden langs HOV-Velsen

  (12 juli 2019) In opdracht van de provincie Noord-Holland voert gebiedsaannemer BAM Krinkels op 15 juli tussen 7.30 en 16.00 uur kapwerkzaamheden uit langs de busbaan in Velsen.
 • Nieuwe editie SCHATRIJK over archeologie Kennemerduinen

  (08 juli 2019) Gouden sieraden uit de bronstijd bij Velsen, een orkawervel bij de ruïne van Brederode en karresporen bij Bloemendaal.
 • Participatiebijeenkomst HOV Station Beverwijk

  (02 juli 2019) De provincie gaat een onderdeel van de regionale, snellere fietsroute voor woon-werkverkeer aanleggen in Velsen-Noord. Er komt een voet-fietstunnel onder de Velsertraverse, met een verbinding naar station Beverwijk. De huidige gelijkvloerse oversteek bij de verkeerslichten over de Velsertraverse bij Velsen-Noord verdwijnt.
 • Statenleden bezoeken terreinbeheerders

  (01 juli 2019) Provinciale Staten nemen besluiten over natuur- en recreatiebeheer. De uitvoering hiervan gebeurt door een groot aantal natuur- en recreatieorganisaties in Noord-Holland.
 • New Feminine: nieuwe expositie in paviljoen Welgelegen

  (27 juni 2019) Hoe laat nieuwe vrouwelijkheid zich vangen in kunst? Vanaf 12 juli laten Iris Woutera, Larissa Ambachtsheer en Viktoryia Shydlouskaya dit zien in de nieuwste Dreefexpositie.
 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019) Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Bewonersavond grafiet en gezondheid op 19 juni

  (17 juni 2019) De provincie Noord-Holland houdt op 19 juni 2019 in dorpshuis de Moriaan Dorpsduinen 4 in Wijk aan Zee, een informatieavond voor bewoners van de IJmond over grafietregen en gezondheid. Het RIVM en de gedeputeerde Milieu zijn op deze avond aanwezig om vragen over de rapportage ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen in Wijk aan Zee’ te beantwoorden.
 • Extra Statencommissie over RIVM-rapport grafietuitstoot

  (14 juni 2019) Naar aanleiding van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over grafietuitstoot bij Tata Steel – Harsco kwam 13 juni een speciale Statencommissie bijeen. Voorafgaand aan de commissievergadering werd een technische briefing gehouden om ook de nieuwe Statenleden goed te informeren over het dossier Overlast Tata Steel/Harsco.
 • Spoedonderhoud: N206 afgesloten (Update)

  (05 juni 2019) De provincie Noord-Holland heeft de N206 tussen Vogelenzang en Aerdenhout afgesloten. Er zijn gisteren diverse bomen omgevallen op het wegdek en op lantarenpalen. De weg is hierdoor niet meer veilig voor de weggebruiker.
 • Eerste resultaten RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  (04 juni 2019) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de eerste resultaten van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bekendgemaakt. Uit een eerste inschatting blijkt dat in de grafietregen zware metalen en PAK’s zitten. Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid.
 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 27 mei 2019

  (28 mei 2019) Deze Statenvergadering stond in het teken van de verkiezing van de Eerste Kamer. Daarnaast werd een geitenstop afgekondigd voor heel Noord-Holland en vond een discussie plaats over de bijdrage van de provincie aan de Grand Prix-wedstrijd van de Formule 1 in Zandvoort.
 • Lening innovatiefonds voor inspectie kademuren

  (27 mei 2019) Het bedrijf Sonarski ontwikkelt een oplossing waarmee onderwaterbeelden op hoge resolutie kunnen worden gemaakt. De startup uit Haarlem krijgt voor deze 'Google Streetview, maar dan onder water' een lening van € 297.716 van het Innovatiefonds Noord-Holland. Het systeem wordt onder meer ingezet bij de inspectie van kademuren en het detecteren van vervuiling in Amsterdam en Haarlem.
 • Opslag historisch oxykalkslik bij Tata Steel

  (23 mei 2019) Sinds 1995 controleert Tata Steel 2 maal per jaar het grondwater op de plaats waar de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) ligt. Deze rapportages worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beoordeeld en het resultaat van de beoordeling wordt aan het bedrijf kenbaar gemaakt.
 • Provincie enthousiast over komst Formule 1

  (14 mei 2019) “Fantastisch dat het Zandvoort en het circuit is gelukt dit wereldevenement naar Noord-Holland te halen. Felicitaties aan het gemeentebestuur en organisatoren van het evenement”, aldus gedeputeerde Jaap Bond, verantwoordelijk voor onder andere Economie, Recreatie en Toerisme in de provincie Noord-Holland.
 • Onderhoud aan verlichting N202 en N206

  (02 mei 2019) De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 14 mei 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N202 bij Spaarnwoude en de N206 (Zilkerduinweg).
 • Bevrijdingspop Haarlem: Op de catwalk met tweedehands pareltjes

  (30 april 2019) Van de 173 kledingstukken die Nederlanders gemiddeld in de kast hebben hangen worden er 50 langer dan een jaar niet gedragen.
 • Raster Blaster: nieuwe expositie in provinciehuis

  (29 april 2019) In de nieuwe Dreefexpositie Raster Blaster staat de zeefdruktechniek centraal.
 • Meer biodiversiteit in bermen door insectenhotels

  (23 april 2019) De provincie Noord-Holland heeft in april langs verschillende provinciale wegen insectenhotels geplaatst. Deze hotels moeten de biodiversiteit in bermen langs wegen en vaarwegen verhogen.
 • Aanpak Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep Verbinding A8-A9

  (18 april 2019) De stuurgroep Verbinding A8-A9 kwam op woensdag 17 april 2019 bijeen. Naast een toelichting op de actuele stand van zaken zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:
 • Onderhoud aan verlichting N208

  (18 april 2019) De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 30 april 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N208 (Haarlem). De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 9.00 en 15.00 uur.
 • Reizigers tevreden over busvervoer Noord-Holland

  (11 april 2019) Reizigers in Noord-Holland zijn tevreden over het openbaar busvervoer in 2018. Tussen de 3 concessiegebieden zijn kleine verschillen. Zo gaven reizigers uit de Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond het busvervoer een 7,9. Noord-Holland Noord scoorde gelijk aan het landelijke gemiddelde en haalde een 7,7.
 • Treintje auto’s sneller over kruispunten N205

  (10 april 2019) Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, rijden sneller over kruispunten dan andere auto’s. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland op de N205 (eerste slimme weg).
 • Eerste Buitenpoort geopend op station Santpoort Noord

  (05 april 2019) Vanuit de trein direct het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in en genieten van de natuur. Dat kan in Santpoort Noord. Op het station is vrijdag 5 april de eerste Buitenpoort van Nederland geopend.

Uitgelicht