Nieuws Zuid Kennemerland / IJmond

 • Nieuw onderzoek: geen chroom-6 in slak Harsco

  (01 juli 2020) Ingenieursbureau SGS deed vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 in slakkenmateriaal bij Harsco Metals.
 • Regioplan Noordzeekanaalgebied zet koers uit voor energietransitie industrie

  (01 juli 2020) Bijna 30 bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda.
 • Onbekend kasteel gevonden in Heemskerk

  (01 juli 2020) In opdracht van de gemeente Heemskerk is in mei en juni veldonderzoek gedaan op het kasteelterrein van Oud Haerlem. Bureau Saricon scande en mat het ondergrondse kasteelterrein om meer informatie te krijgen over het archeologisch Rijksmonument. De eerste resultaten van het bodemonderzoek zijn sensationeel.
 • Leefbaarheidsonderzoek N203 Krommenie meer dan 1100 keer ingevuld

  (25 juni 2020) Weggebruikers en omwonenden konden van 14 mei tot 14 juni een online onderzoek invullen over het verbeteren van de leefbaarheid rond de N203 bij Krommenie. In totaal vulden 1152 personen het onderzoek in.
 • Aardappels redden op Nationale Aardappelberg Dag

  (25 juni 2020) Bij Tuinderij de Waardering in Haarlem verschijnt op zaterdag 27 juni een aardappelberg. Mensen kunnen in Haarlem en op 11 andere locaties in Nederland aardappels komen scheppen.
 • Vergunning Kooksfabrieken Tata Steel onderzocht

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland heeft de vergunning van de Kooksfabrieken van Tata Steel in IJmuiden laten vergelijken met de daadwerkelijke situatie.
 • Reageer online op ambities stationsgebied Haarlem

  (10 juni 2020) De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem vragen inwoners, reizigers, ondernemers en andere geïnteresseerden te reageren op de ambities voor het stationsgebied van Haarlem.
 • Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

  (20 mei 2020) De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' in concept vastgesteld.
 • Geen buurtbussen tot half augustus

  (19 mei 2020) De buurtbussen in Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond die door vrijwilligers worden gereden, rijden vanwege het coronavirus niet tot 17 augustus. Dit is tot het einde van de zomervakantie.
 • Erfgoed van de maand - het Oer-IJ

  (14 mei 2020) Het kustlandschap van Noord-Holland is voortdurend in beweging. Daar waar een duinenrij het westen van de provincie nu als vanzelfsprekend afsluit, lagen vroeger zeegaten waar rivieren uit het binnenland afwaterden op zee.
 • Afsluiting deel N208 in verband met asfaltherstelwerkzaamheden

  (07 mei 2020) De provincie Noord Holland voert van zondag 10 mei tot en met vrijdag 15 mei asfaltherstelwerkzaamheden uit aan een deel van de N208 ter hoogte van Santpoort-Noord.
 • Werkzaamheden langs N208 in Haarlem

  (04 mei 2020) De bomen langs de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem worden woensdag 6 en donderdag 7 mei ingemeten en geïnventariseerd. De provincie Noord-Holland treft voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad tussen de Parnassiakade en de Claus Sluterweg in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Heemstede.
 • Uitwisseling geurgegevens eNose-netwerk Tata Steel en provincie

  (22 april 2020) De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.
 • Nieuwe Energiehaven voor duurzame toekomst

  (16 april 2020) Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Vandaag hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend.
 • Provincie trekt deel mandaat OD NZKG in

  (16 april 2020) De provincie Noord-Holland gaat de verbeuring en inning van dwangsommen voorlopig zelf uitvoeren. Dat doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu in mandaat namens de provincie Noord-Holland. Door het niet juist volgen van de afgesproken procedure kan de provincie € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet innen.
 • Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen

  (09 april 2020) Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond.
 • Provincie naar rechter om extra uitweg Circuitpark Zandvoort

  (01 april 2020) De provincie Noord-Holland tekent beroep aan tegen een vergunning die door de gemeente Zandvoort aan het Circuitpark Zandvoort is verleend.
 • Haarlem Oostpoort als nieuwe stadsentree Haarlem

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland is positief over de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort. Met deze visie kunnen de plannen om het gebied Haarlem Oostpoort als aantrekkelijke stadsentree van Haarlem te ontwikkelen verder worden uitgewerkt.
 • Erfgoed van de maand – grenspalen

  (19 maart 2020) Verscholen in het gras of prominent aanwezig op een kruising: op verschillende plekken in het Noord-Hollandse landschap staan historische grenspalen.
 • Huis van Hilde en tentoonstellingen provincie dicht

  (16 maart 2020) Archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum sluit tot 1 juni haar deuren in verband met de maatregelen rond het coronavirus. Dat geldt ook voor de tentoonstellingen van de provincie in Paviljoen Welgelegen en het kantoor aan het Houtplein in Haarlem.
 • IJsvogels krijgen nieuwe broedplaats in Kennemerland

  (09 maart 2020) De provincie Noord-Holland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe broedplaats voor de ijsvogel.
 • Aan de slag met terugdringen stikstof

  (05 maart 2020) De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof en daarmee met het lostrekken van de bouw. Eind maart wordt met belanghebbenden gesproken over het verminderen van stikstofneerslag op de natuur.
 • Voorlopig Ontwerp HOV station Beverwijk ter inzage

  (05 maart 2020) Het concept Voorlopig Ontwerp van het project HOV station Beverwijk ligt van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage bij de gemeenten Velsen en Beverwijk.
 • Regio neemt verkeersbesluiten F1

  (24 februari 2020) De gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben op 18 februari 2020 een aantal verkeersbesluiten genomen.
 • Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem starten later

  (19 februari 2020) De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem vanaf de tweede week van maart 2020.
 • Gemeente verleent Formule 1 evenementenvergunningen

  (18 februari 2020) De gemeente Zandvoort heeft op 13 februari 2020 de organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) 3 evenementenvergunningen verleend.
 • Werkzaamheden verkeerslichteninstallatie Delftlaan (N208) Haarlem

  (12 februari 2020) De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden aan de verkeerslichteninstallatie aan de Delftlaan (N208) in Haarlem van 17 februari tot en met 13 maart 2020.
 • Frans Hals Museum in combinatie met Amsterdam Museum uitgekozen na Challenge

  (22 januari 2020) De provincie Noord-Holland draagt het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het ministerie van OCW.
 • Analyserapport Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep

  (22 januari 2020) Op vrijdag 17 januari kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. Tot genoegen van de overige leden schoof wethouder De Vries van Heemskerk ook weer aan.
 • Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

  (15 januari 2020) Begin december zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund.
 • Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming

  (07 januari 2020) In Paviljoen Welgelegen in Haarlem is vanaf vrijdag 17 januari een expositie te zien over historische Noord-Hollandse panden met een nieuwe bestemming.
 • Mobiliteitsplan Formule 1 ter inzage

  (20 december 2019) De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) heeft bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor 3 evenementenvergunningen en 1 ontheffing APV ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan.
 • Samenwerking met partners verlengd

  (20 december 2019) De samenwerkingsovereenkomst over het project Verbinding A8-A9 is met 3 jaar verlengd, tot 31 december 2022.
 • Hogere stofuitstoot sinterkoelers Tata

  (05 december 2019) Uit onderzoek van Tata Steel is gebleken dat de uitstoot van stof door de sinterkoelers 1,5 tot 2 keer groter is dan vergund. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
 • Expositie Panorama Nederland in provinciekantoor Haarlem

  (04 december 2019) Panorama Nederland is een rondreizende expositie die laat zien hoe Nederland er in de toekomst uit zou kunnen zien. Al op tientallen locaties konden bezoekers letterlijk een blik in toekomstig Nederland werpen. Panorama Nederland is van 6 tot en met 16 december te bezichtigen in het provinciehuis aan het Houtplein in Haarlem.
 • Samenwerking opnieuw onderwerp van gesprek in stuurgroep

  (03 december 2019) De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 hebben op 27 november opnieuw met elkaar gesproken over het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast werd de stuurgroep geïnformeerd over de extra onderzoeken die aan het project zijn toegevoegd.
 • Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg

  (03 december 2019) De provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert!
 • Informatieloket Tata Steel geopend in Wijk aan Zee

  (02 december 2019) Tata Steel heeft in Wijk aan Zee een informatieloket geopend. Bij het loket ‘Tata Steel in de Buurt’ kunnen inwoners terecht met vragen en klachten. Ook is informatie te krijgen over de productieprocessen en de omgevingsmaatregelen uit de Roadmap 2030.
 • Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

  (26 november 2019) Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren.
 • Terugblik participatieavond HOV station Beverwijk

  (18 november 2019) Op woensdag 13 november organiseerde de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst over de aanleg van 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-/fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Ruim 70 geïnteresseerden waren aanwezig om mee te denken.
 • Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.
 • Verkenning nieuwe busroutes, busstation en tram in Haarlem

  (07 november 2019) De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem willen onderzoeken of er een nieuw busstation aan de Europaweg/Schipholweg in Schalkwijk kan komen. Ook worden de mogelijkheden van een tram of lightrail en een herinrichting van de N200 onderzocht.
 • Verzoek om voorlopige voorziening afgewezen

  (01 november 2019) Op 25 oktober 2019 heeft de provincie Noord-Holland een vergunning verleend voor het in gebruik hebben van Circuit Park Zandvoort (CPZ) en voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van een aantal aanpassingen op en rond het terrein van CPZ.
 • Boeren met Statenleden en gedeputeerden in gesprek over stikstof

  (28 oktober 2019) Vandaag ging een aantal Noord-Hollandse boeren in gesprek over de stikstofproblematiek met gedeputeerden Esther Rommel (Natuur) en Jack van der Hoek (Economie en Landbouw) en de Statenleden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB).
 • Vergunning Wet op Natuurbescherming verleend aan Circuit Zandvoort

  (28 oktober 2019) De provincie Noord-Holland heeft vergunning op grond van de Wet op Natuurbescherming verleend aan het Circuit Zandvoort.
 • Participatiebijeenkomst over plannen HOV station Beverwijk

  (25 oktober 2019) De provincie Noord-Holland organiseert samen met de gemeente Velsen en Beverwijk een participatiebijeenkomst op woensdag 13 november.
 • Kappen en herplanten van bomen op de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid

  (23 oktober 2019) De provincie Noord-Holland kapt en herplant tussen 4 november en 28 december 2019 bomen aan de Amsterdamseweg (N202) in Velsen-Zuid. Dit gebeurt vanwege (verkeers)veiligheid en een nieuw bomenplan.
 • Provinciehuis inspiratiebron voor hedendaagse kunst

  (22 oktober 2019) Tijdens de Haarlemse kunstlijn is in het provinciehuis Paviljoen Welgelegen een bijzondere expositie te zien: Voyage through a gallery's skin. Bezoekers kunnen op zaterdag 2 en zondag 3 november het eeuwenoude interieur ervaren in wisselwerking met hedendaagse kunst. Ook in vertrekken die anders gesloten zijn.
 • Fortwachterswoning Fort bij Penningsveer hersteld

  (17 oktober 2019) De gerestaureerde fortwachterswoning van Fort bij Penningsveer in de gemeente Haarlemmermeer is op donderdag 17 oktober door gedeputeerde Zita Pels feestelijk geopend. Dit fort maakt onderdeel uit van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, waar de provincie Noord-Holland medeverantwoordelijk voor is.
 • Provincie vervolgt onderzoek naar gezondheid IJmond

  (16 oktober 2019) De provincie Noord-Holland start nog dit najaar met verder onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. Het RIVM heeft in juli een overzicht met vragen van inwoners gepubliceerd. Daarbij hebben zij opties in kaart gebracht voor vervolgonderzoek.
 • Boerenprotest bij het provinciehuis over stikstof

  (14 oktober 2019) Gedeputeerden Esther Rommel en Jack van der Hoek gaan in gesprek met de landbouwsector. Dat beloofden ze tijdens het boerenprotest op 14 oktober 2019 aan de Dreef naast het provinciehuis in Haarlem. Het protest vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de Statencommissie over het stikstofbeleid.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2018 binnen de norm

  (09 oktober 2019) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld over Harsco

  (02 oktober 2019) De rechtbank Haarlem geeft de provincie Noord-Holland gelijk dat zij aan Harsco tweemaal een Last onder Dwangsom heeft opgelegd van in totaal 450.000 euro.
 • Gelijkvloerse oversteek over Velsertraverse (N197) in Velsen-Noord blijft

  (02 oktober 2019) De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk besloten om de gelijkvloerse oversteek over de Velsertraverse (N197) in Velsen-Noord te behouden. Er waren veel zorgen over het verdwijnen van de oversteek. Het plan om de oversteek te laten verdwijnen, was onderdeel van de aanleg van 2 busbanen bij station Beverwijk en de aanleg van een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.
 • Cultuur proeven langs het Noordzeekanaal

  (01 oktober 2019) Het programma voor de Week van de Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied is bekend. Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 oktober zijn er veel activiteiten, voorstellingen en rondleidingen in IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.
 • Kinderpostzegels verkocht op provinciehuis

  (01 oktober 2019) Leerlingen van groep 8 van De Trapeze in Haarlem hebben dinsdag 1 oktober kinderpostzegels en wenskaarten verkocht aan bestuurders en medewerkers van de provincie Noord-Holland.
 • Noord-Holland: € 1,45 miljoen voor structurele verbetering spoor naar Zandvoort

  (12 september 2019) Het spoor naar Zandvoort wordt geschikt gemaakt voor maximaal 10 treinen per uur. Hiermee wordt de capaciteit en de kwaliteit van deze lijn structureel verbeterd, een van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Van de totale kosten van € 7 miljoen neemt de provincie Noord-Holland € 1,45 miljoen voor haar rekening.
 • Nieuwe Dreefexpositie: Transforming the Future

  (10 september 2019) Handtassen gemaakt van de maag van een koe en trendy sneakers met een zool van gerecyclede kauwgom. 2 voorbeelden van duurzame objecten die te zien zijn in de Dreefexpositie ‘Transforming the Future’.
 • Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt gevolgen coalitieakkoord

  (10 september 2019) Onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin, is op woensdag 4 september 2019 de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar gekomen.
 • Provincie en gemeente Haarlem werken aan toekomstvisie stationsgebied

  (05 september 2019) De provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem werken aan een toekomstvisie voor het stationsgebied Haarlem. Met deze visie blijft dit een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer. En een fijne plek met een aantrekkelijke entree naar onze binnenstad.
 • David Moolenburgh nieuwe burgemeester Zandvoort

  (05 september 2019) David Moolenburgh is benoemd tot burgemeester van Zandvoort. De benoeming gaat in op 19 september 2019.
 • Breng het verleden tot leven in prinses- of ridderkostuum

  (05 september 2019) Het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem opent zijn deuren tijdens de Open Monumentendagen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september is er voor elk wat wils. Zo kunnen kinderen zich op zondag in prinsessen- of ridderkostuum laten portretteren door een professionele fotograaf. De toegang en activiteiten zijn gratis.
 • Informatieavond over plannen HOV station Beverwijk

  (29 augustus 2019) De provincie Noord-Holland gaat samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk 2 nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse aanleggen. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd. Tijdens een informatieavond op maandag 16 september wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze plannen.
 • Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

  (28 augustus 2019) De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.
 • RIVM rondt tweede fase onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ af

  (30 juli 2019) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deel 2 van het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ afgerond.
 • Kapwerkzaamheden langs HOV-Velsen

  (12 juli 2019) In opdracht van de provincie Noord-Holland voert gebiedsaannemer BAM Krinkels op 15 juli tussen 7.30 en 16.00 uur kapwerkzaamheden uit langs de busbaan in Velsen.
 • Nieuwe editie SCHATRIJK over archeologie Kennemerduinen

  (08 juli 2019) Gouden sieraden uit de bronstijd bij Velsen, een orkawervel bij de ruïne van Brederode en karresporen bij Bloemendaal.

Uitgelicht