5921 resultaten voor ‘’

 • Parkeren

  /Loket/Producten_en_Diensten/Thema_s_Levensgebeurtenissen/Sub_thema_s/Verkeer_voertuigen_en_wegen/Parkeren

 • Programmabegroting 2015

  (15 juni 2016, pdf, 3MB)

  /Bestuur/Financien/Beleidsdocumenten/Programmabegroting_2015.org

 • Statenzaal in Paviljoen Welgelegen

  /Bestuur/Provinciale_Staten/Provinciale_Staten_vergaderzaal

 • Wob-verzoek Fietspad Houtvaartkade

  (pdf, 201kB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2016/WOB_verzoek_fietspad_Houtvaartkade_27_januari_2016/Wob_verzoek_Fietspad_Houtvaartkade.org

 • MKBA-rapportage N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  (15 juni 2018, pdf, 1MB)

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/MKBA_rapportage_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • Nieuw Noord-Hollands fonds voor innovatief MKB

  (11 april 2018)

  Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds is opgericht door d...

  /Actueel/Archief/2018/April_2018/Nieuw_Noord_Hollands_fonds_voor_innovatief_MKB

 • Nieuwe expositie in provinciehuis: Smoothies

  (02 juli 2018)

  De nieuwe Dreefexpositie Smoothies belicht actuele beeldende kunst en vormgeving van Dik Box, Lisa Couwenbergh, Lenneke van der Goot, Andrew March, André Pielage en Carina Riezebos.

  /Actueel/Archief/2018/Juli_2018/Nieuwe_expositie_in_provinciehuis_Smoothies

 • Technische toelichting oplossingsrichtingen MER voor Statenleden

  (08 september 2016, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_inrichting_MER_najaar_2016/Technische_toelichting_oplossingsrichtingen_MER_voor_Statenleden.org

 • Voortgangsbericht Tijdelijke Verkeersmaatregelen Zaanbrug (2013)

  (pdf, 560kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Documenten/Voortgangsbericht_Tijdelijke_Verkeersmaatregelen_Zaanbrug_juni_2013.org

 • Besluit 13 2015 - Beheer zomerganzen geldig tot 03-03-2020

  (pdf, 24MB)

  /Loket/Vergunningen_en_meldingen/Verleende_ontheffingen_en_vergunningen/Verleende_ontheffingen_en_vergunningen/2015/Besluit_13_2015_Beheer_zomerganzen_geldig_tot_03_03_2020.org