2748 resultaten voor ‘’

 • Samen slimmer

  Werken aan een slim, schoon en veilig Noord-Holland, dat doet de provincie Noord-Holland samen met veel andere private en publieke partijen. De provincie vindt het ontzettend belangrijk om haar opgeda...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Samen_slimmer

 • Blauwe Golf

  Brugopeningen zorgen jaarlijks voor veel vertraging. Met name de onvoorspelbaarheid van een brugopening is voor het wegverkeer een probleem. De provincie werkt samen met 10 andere (vaar)wegbeheerders ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Blauwe_Golf

 • Zonneweide Jaagweg Koggenland

  De provincie Noord-Holland stelt haar grond langs de Jaagweg in de gemeente Koggenland beschikbaar voor een zonneweide. Om klimaatverandering tegen te gaan zet de provincie in op duurzame energiebronn...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Zonneweide_Jaagweg_Koggenland

 • Landbouw

  Landbouw, tuinbouw en visserij zijn belangrijke sectoren in de Noord-Hollandse economie. De Noord-Hollandse agrarische sector is sterk en levert hoge kwaliteit producten aan de nationale, Europese en ...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Landbouw

 • Gebiedsgerichte aanpak

  Om ervoor te zorgen dat de verschillende soorten planten en dieren in de 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen blijven groeien en leven, moet de provincie de stikstofneerslag in die gebiede...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Gebiedsgerichte_aanpak

 • Klimaatadaptatie

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Klimaatadaptatie

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Contact

 • Planning

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_zwevend_slib_en_waterplanten/Planning/Planning

 • Planning

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_baggeropgave_Loosdrechtse_Plassen/Planning/Planning

 • Bereikbaarheid scheepvaart

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Bereikbaarheid_scheepvaart