1357 resultaten voor ‘’

 • Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

  (18 december 2020)

  In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd.

  /Actueel/Archief/2020/December_2020/Ruimte_voor_windpark_Westpoort_Amsterdam

 • Akoestisch onderzoek Markermeerdijken Bijlagenboek 7.2

  (14 november 2018, pdf, 15MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Akoestisch_onderzoek_Markermeerdijken_Bijlagenboek_7_2.org

 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020)

  Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iederee...

  /Actueel/Archief/2020/September_2020/Integratiesessie_verkenning_moerasvogels

 • Bijlagenboek 8.7 - Effecten pluimverspreiding Markermeerdijken

  (14 november 2018, pdf, 3MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Vergunning_Wet_natuurbescherming/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Bijlagenboek_8_7_Effecten_pluimverspreiding_Markermeerdijken.org

 • Westerweg (N242) in Alkmaar in één richting dicht

  (26 oktober 2020)

  De provincie Noord-Holland herstelt het asfalt van de Westerweg (N242) ter hoogte van de Leeghwaterbrug en Nieuw Schermerweg in Alkmaar.

  /Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Westerweg_N242_in_Alkmaar_in_n_richting_dicht

 • Provincie maakt werk van natuur

  (30 september 2020)

  Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zic...

  /Actueel/Archief/2020/September_2020/Provincie_maakt_werk_van_natuur

 • Uitlaatconstructie Noord Bijlagenboek 10.13

  (14 november 2018, pdf, 412kB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Uitlaatconstructie_Noord_Bijlagenboek_10_13.org

 • Bijlagenboek 1.5 - AMMD-000614 - Addendum Kader Ruimtelijke Kwaliteit

  (14 november 2018, pdf, 111MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Projectplan_Waterwet/H1_MER/Bijlagenboek_1_5_AMMD_000614_Addendum_Kader_Ruimtelijke_Kwaliteit.org

 • Rapportage cultuurhistorie Bijlagenboek 5.8

  (14 november 2018, pdf, 2MB)

  /Actueel/Terinzageleggingen/Goedkeuringsbesluit_projectplan_Versterking_Markermeerdijken/Omgevingsvergunning_en_vvgb/Onderliggende_onderzoeken_en_documenten/Rapportage_cultuurhistorie_Bijlagenboek_5_8.org

 • Provincie waarschuwt met informatieborden voor gladheid

  (12 januari 2021)

  De provincie Noord-Holland zet sinds vrijdag 8 januari 2021 informatieborden langs de weg in om weggebruikers te attenderen op gladheid of kans op gladheid.

  /Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Provincie_waarschuwt_met_informatieborden_voor_gladheid