6846 resultaten voor ‘’

 • Stikstof en Natura 2000

  Stikstofneerslag vanuit onder andere landbouw, wegen en industrie zorgt in veel van de Natura 2000-gebieden voor schade aan unieke natuur. Om verdere schade te voorkomen, werken Rijk en provincies aan...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000

 • Schil Naardermeer

  Het Naardermeer is rijk aan planten en dieren: er leven zeldzame vogelsoorten als purperreiger, snor en baardmannetje, groeien bijzondere planten en zelfs de otter leeft er. Het gebied is onderdeel va...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Schil_Naardermeer

 • Rondje Naardermeer

  Tussen Amsterdam en het Gooi ligt de Groene Uitweg, een gebied met weidse uitzichten, polders, water, monumenten en rust. Rond het Naardermeer loopt een fraaie fiets- en wandelroute: rondje Naardermee...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Rondje_Naardermeer

 • Oostelijke Vechtplassen

  De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van ...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen

 • Natuurverbinding N525

  De provincie Noord-Holland wil een natuurverbinding bouwen over de Hilversumseweg (N525) tussen Zuiderheide en Westerheide in Laren. De natuurverbinding N525 is daarmee de laatste schakel in een netwe...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurverbinding_N525

 • Natuurontwikkeling Texel

  De bijzondere natuur op Texel krijgt de komende jaren een impuls. Zo worden bijvoorbeeld de leefgebieden voor zeldzame orchideeën en weidevogels versterkt. Samen met haar partners werkt de provin...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel

 • Horstermeerpolder

  De Horstermeerpolder is een cirkelvormige droogmakerij in het Vechtplassengebied. De polder ligt in de driehoek Nederhorst Den Berg, Kortenhoef en Vreeland en heeft een oppervlakte van 620 hectare. Om...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder

 • Herinrichting Diemerscheg

  Ten zuiden van Amsterdam, verspreid over de regio Diemen, Weesp en Muiden, ligt een serie kleine en grotere groene gebieden: Diemerscheg. De provincie gaat deze gebieden herinrichten en verbeteren. Hi...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Herinrichting_Diemerscheg

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge v...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland

 • Circulaire Business Design Track

  De Circulaire Business Design Track is een 3-daags programma waarin je samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. Je maakt kennis met circulaire design principes,...

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Circulaire_Business_Design_Track