101 resultaten voor ‘’

 • Natura 2000

  De Europese lidstaten werken samen in het beschermen van diersoorten en het in stand houden van hun leefgebieden. Omdat dieren geen landsgrenzen kennen is hiervoor een Europees netwerk van beschermde ...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000

 • Vergunningen

  De provincie is bevoegd gezag voor 15 van de 19 Natura 2000-gebieden in Noord-Holland. Voor de Noordzeekustzone, Waddenzee, Markermeer & IJmeer en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is het Rijk bevo...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Vergunningen

 • 2-wekelijkse update

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Grafietregen/2_wekelijkse_update

 • Snel internet voor deel West-Friesland, regio Alkmaar en De Kop

  (06 maart 2019)

  Op 6 maart 2019 tekenden de provincie Noord-Holland en kabelexploitant FiberNH een overeenkomst die een vaste internetverbinding in een groot deel van het witte buitengebied van Noord-Holland een stap...

  /Actueel/Archief/2019/Maart_2019/Snel_internet_voor_deel_West_Friesland_regio_Alkmaar_en_De_Kop

 • Statuten SolaRoad B.V.

  (14 oktober 2019, pdf, 2MB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/SolaRoad_B_V_SolaRoad/Beleidsdocumenten/Statuten_SolaRoad_B_V.org

 • Deelnemingen

  Hieronder vindt u informatie over provinciale deelnemingen. De provincie Noord-Holland hanteert de volgende definitie voor een deelneming: participaties van de provincie Noord-Holland in kapitaalvenno...

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen

 • SolaRoad B.V. (SolaRoad)

  SolaRoad B.V. heeft het doel om het SolaRoad concept te commercialiseren. SolaRoad B.V. houdt zich bezig met zonneceltechnologie die kan worden toegepast in elementverharding voor gebruik in weginfras...

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/SolaRoad_B_V_SolaRoad

 • Bijlagen 31-40 bij beantwoording Wob-verzoek subsidiebesluiten Natuurmonumenten

  (10 oktober 2019, pdf, 1MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_subsidiebesluiten_Natuurmonumenten_10_oktober_2019/Bijlagen_31_40_bij_beantwoording_Wob_verzoek_subsidiebesluiten_Natuurmonumenten.org

 • Bijlagen 41-50 bij beantwoording Wob-verzoek subsidiebesluiten Natuurmonumenten

  (10 oktober 2019, pdf, 1MB)

  /Loket/Wob_verzoek/Wob_verzoeken_2019/Wob_verzoek_subsidiebesluiten_Natuurmonumenten_10_oktober_2019/Bijlagen_41_50_bij_beantwoording_Wob_verzoek_subsidiebesluiten_Natuurmonumenten.org

 • Overzicht nevenwerkzaamheden ambtenaren in schaal 14 en hoger

  (14 oktober 2019, pdf, 98kB)

  /Over_de_provincie/Organisatie/Beleidsdocumenten/Overzicht_nevenwerkzaamheden_ambtenaren_in_schaal_14_en_hoger.org