7439 resultaten voor ‘’

 • Tijdlijn dienstregeling Connexxion 1 juni

  (28 mei 2020, pdf, 394kB)

  /Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Meer_openbaar_busvervoer_vanaf_1_juni_voor_noodzakelijke_reizen/Tijdlijn_dienstregeling_Connexxion_1_juni.org

 • CACC-proef Noord-Holland

  (10 april 2019, pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Documenten/CACC_proef_Noord_Holland.org

 • Actueel

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Actueel

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Nieuws

 • Documenten

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Smart_Mobility/Documenten

 • Hoeveel duurzame energie wekt Noord-Holland op?

  (28 mei 2020)

  Hoeveel windenergie wordt er opgewekt in Noord-Holland? En hoeveel energie via zonnepanelen? Op welke plekken leveren die het meeste op? En hoeveel energie wordt er verbruikt? De antwoorden op deze vr...

  /Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Hoeveel_duurzame_energie_wekt_Noord_Holland_op

 • Verkeerslichten langer en vaker groen voor fietsers vanwege opening basisscholen

  (08 mei 2020)

  De basisscholen gaan op 11 mei open. Dat betekent dat het op bepaalde plekken voor voetgangers en fietsers drukker wordt bij verkeerslichten. De provincie onderzoekt en monitort mogelijke risico&rsquo...

  /Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Verkeerslichten_langer_en_vaker_groen_voor_fietsers_vanwege_opening_basisscholen

 • Waterplantenkansenkaart

  (28 mei 2020, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Thema_s_projecten/Aanpak_zwevend_slib_en_waterplanten/Downloads/Waterplantenkansenkaart.org

 • Klimaatstresstest: invloed klimaatverandering op landbouw en natuur

  (22 mei 2020)

  Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoe...

  /Actueel/Archief/2020/Mei_2020/Klimaatstresstest_invloed_klimaatverandering_op_landbouw_en_natuur

 • Nota van Antwoord bij het Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel

  (28 mei 2020, pdf, 375kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000/Natura_2000_beheerplannen/Beheerplannen/Nota_van_Antwoord_bij_het_Natura_2000_beheerplan_Duinen_en_Lage_Land_Texel.org